• Приєднуйся:
  •  

Підготовка здобувачів за освітнім ступенем бакалавра у 2022 році

Спеціальність Вартість за рік, грн.
денна заочна
053 "Психологія" 19000 11100
081 "Право" 19000 11100
241 "Готельно-ресторанна справа" 18000 10900
242 "Туризм" 18000 10900

Підготовка здобувачів за освітнім ступенем магістра у 2022 році

Спеціальність Вартість за рік, грн.
денна заочна
053 "Психологія" 22000 17600
081 "Право" 22000 17600
242 "Туризм" 21000 15600

Програма знижок та заохочень у 2022 році

Пільгова категорія Семестр, на який надається знижка та умови
100%
Переможці четвертого етапу Всеук­раїнсь­ких учнівських олімпіад і третього етапу Всеукраїнсь­кого конкурсу-захисту науково-дослід­ницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 1-2 - вступ на денну форму навчання;
3-8 - с
кладання екзаменаційних сесій на «відмінно» у кожному семестрі
Переможці третього етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і другого етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід­ниць­ких робіт учнів – членів Малої академії наук України 1-2 - вступ на денну форму навчання;
3 - с
кладання екзаменаційних сесій на «відмінно» протягом першого курсу
Члени збірних команд України, які брали участь у визначених МОН між­народ­них учнівських олімпіадах
Особи, які мають суму балів сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів більше 520 8 - вступ на денну форму навчання
50%
Особи, нагороджені золотою або срібною медалями за успіхи у навчанні 1 - вступ на денну форму навчання;
2 - складання екзаменаційної сесії у першому семестрі на «відмінно»
40%
Особи, які здобувають в університеті ступінь бакалавра за двома спеціальностями 1-8 - надається на другій спе­ціаль­ності на період навчання за основною спеціальністю *****
25%
Особи з особливими освітніми потребами* 1-8 - вступ на денну або заочну форму навчання
Особи, які мають статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування**
Особи, які мають статус дитини з багатодітної сім’ї*** 1-8 - вступ на денну форму навчання
Особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи****
10%
Особи, які здобули освітній ступень бакалавра в Дніпровському гуманітарному університеті, та продовжують навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 1-3 - вступ на денну або заочну форму навчання
Військовослужбовці Збройних сил України, у тому числі Сил територіальної оборони Збройних сил України; учасники бойових дій; внутрішньо переміщені особи 1-8 - вступ на денну або заочну форму навчання

 

* - відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 4, п. 1), Закону України «Про охорону дитинства» (особи з інвалідністю 1-2 груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, які потребують додаткової під­трим­ки для забезпечення здобуття ви­щої освіти);
** - відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклу­вання»;
*** - відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»;
**** - відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
***** - договір на другу спеціальність укладається на повну суму, а знижка надається за додатковою угодою, 9 семестр – повна оплата, якщо основна спеціальність - денна.