• Приєднуйся:
  •  

Підготовка здобувачів за освітнім ступенем бакалавра у 2023 році

Спеціальність Вартість за рік, грн.
денна заочна
053 "Психологія" 22900 13300
081 "Право" 22900 13900
241 "Готельно-ресторанна справа" 21600 12600
242 "Туризм і рекреація" 20900 12100

Підготовка здобувачів за освітнім ступенем магістра у 2023 році*

Спеціальність Вартість за рік, грн.
денна заочна
053 "Психологія" 24900 19400
073 "Менеджмент" - 19400
081 "Право" 24900 19400
242 "Туризм і рекреація" 23100 -
* - вартість додаткових освітніх послуг для здобувачів освіти, які вступили на навчання на другий (магістерський) рівень на основі непрофільної освіти, становить 6200 грн. Така категорія осіб повинна виконати умови щодо вивчення додаткових обов’язкових навчальних компонентів індивідуального навчального плану за переліком навчальних дисциплін, що включені додатково до навчального плану відповідної спеціальності. 

Програма знижок у 2023 році

Пільгова категорія Семестр, на який надається знижка та умови
100%
Переможці IV етапу Всеук­раїнсь­ких учнівських олімпіад і ІІІ етапу Всеукраїнсь­кого конкурсу-захисту науково-дослід­ницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 1 - вступ на денну форму здобуття освіти;
2-8 - с
кладання кожної заліково-екзаменаційної сесії виключно на «відмінно» (включно із заліками) у кожному семестрі та навчання на денній формі здобуття освіти
Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід­ниць­ких робіт учнів – членів Малої академії наук України 1 - вступ на денну форму здобуття освіти;
2-4 - складання кожної заліково-екзаменаційної сесії виключно на «відмінно» (включно із заліками) у кожному семестрі та навчання на денній формі здобуття освіти
Члени збірних команд України, які брали участь у визначених МОН між­народ­них учнівських олімпіадах
Особи, які мають суму балів сертифікатів НМТ/ЗНО з трьох конкурсних предметів більше 540 8 - вступ та навчання на денній формі здобуття освіти
50%
Особи, нагороджені золотою медаллю "За високі досягнення в навчанні" або срібною медаллю "За досягнення в навчанні" 1 - вступ на денну форму здобуття освіти;
2 - складання заліково-екзаменаційної сесії у першому семестрі виключно на «відмінно» (включно із заліками)
40-20%
Особи, які здобувають в університеті ступінь бакалавра за двома спеціальностями одночасно Надається по оплаті за навчання на другій спеціальності, на період навчання за основною спеціальністю:
40% - поєднання двох денних форм здобуття освіти
30% - поєднання денної та заочної форм здобуття освіти
20% - поєднанння двох заочних форм здобуття освіти
25%
Особи з особливими освітніми потребами* 1-8 - вступ на денну або заочну форму здобуття освіти
Особи, які мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування** 1-8 - вступ та навчання на денній формі здобуття освіти
Особи, які мають статус дитини з багатодітної сім’ї, за умови, що сім'я має статус малозабезпеченої*** 1-8 - вступ та навчання на денній формі здобуття освіти
10%
Особи, які здобули освітній ступень бакалавра в Дніпровському гуманітарному університеті, та продовжують навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 1-3 - вступ на денну або заочну форму здобуття освіти
Учасники бойових дій 1-8 - вступ на денну або заочну форму здобуття освіти

 

* - відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст. 4, п. 1), Закону України «Про охорону дитинства» (особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, які потребують додаткової під­трим­ки для забезпечення здобуття ви­щої освіти);
** - відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу­вання»;
*** - відповідно до Закону України «Про охорону дитинства».