• Приєднуйся:
  •  

КАТАЛОГ

Політика забезпечення якості вищої освіти

Політика забезпечення якості вищої освіти є визначальним чинником стратегічного управління освітньою діяльністю Університету. Гарантія якості вищої освіти виступає головним пріоритетом подальшого розвитку Університету. Вона реалізується у взаємозв’язку із загальною політикою та стратегією розвитку і спрямована на забезпечення та підтримання репутації Університету, як надійного постачальника освітніх послуг, які відповідають національним та світовим стандартам якості. Поширюється на всі рівні управління Університетом. Кожен співробітник в межах своєї компетенції несе персональну відповідальність за реалізацію політики якості вищої освіти

Моніторинг якості освітньої діяльності

Моніторинг якості підготовки фахівців на будь-якому етапі – це одночасно і перевірка якості діяльності науково-педагогічного працівника, якості організації освітнього процесу, основним результатом якого виступає комплексна підготовка фахівця до самореалізації у суспільстві.
Моніторинг якості реалізації освітньо-професійних програм –відстеження, діагностика, прогнозування результатів діяльності учасників освітнього процесу. Основним завданням моніторингу є отримання об’єктивної інформації про якість освітнього процесу шляхом проведення як внутрішнього, так і зовнішнього контролів, під час яких дається оцінка стану та результатам їх діяльності, рівню навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення освітнього процесу.

Графік контрольних відвідувань навчальних занять


Опитування учасників освітнього процесу


Академічна доброчесність


Корисні посилання
Файл

Розмір

Формат

Порушення доброчесності

Порушення доброчесності.gif

3,2 МіБ
GIF

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність.gif

2,8 МіБ
GIF