• Приєднуйся:
  •  

Рішенням Приймальної комісії Дніпровського гуманітарного університету надані рекомендації на зарахування на навчання особам, які подали заяви на вступ:

Прото­кол ПК Форма здобуття освіти, освітній ступень Спеціаль­ність Пере­гляд
№ 4 від 03.08.2021 денна, магістр 053 Психологія, 081 Право, 242 Туризм
заочна, магістр 053 Психологія, 081 Право, 242 Туризм
денна, бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст) 053 Психологія, 081 Право
№ 6 від 10.08.2021 денна, бакалавр, 1 курс 053 Психологія, 081 Право, 241 ГРС, 242 Туризм
№ 7 від 13.08.2021 заочна, бакалавр, 1 курс 053 Психологія, 081 Право, 241 ГРС, 242 Туризм
заочна, бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст) 053 Психологія, 081 Право, 241 ГРС
денна, бакалавр (на основі ОС бакалавр, магістр) 053 Психологія, 081 Право, 241 ГРС, 242 Туризм
заочна, бакалавр (на основі ОС бакалавр, магістр) 053 Психологія, 081 Право, 242 Туризм
№ 10 від 26.10.2021 заочна, бакалавр, 1 курс 053 Психологія
заочна, бакалавр (на основі ОКР молодший спеціаліст) 053 Психологія
заочна, бакалавр (на основі ОС бакалавр, магістр) 053 Психологія, 241 ГРС
заочна, магістр 053 Психологія, 081 Право, 242 Туризм