• Приєднуйся:
 •  

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістраНА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ/ЗНО)
 
 
ДЕННА ФОРМА

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2022 року зареєструватися на інтернет-сайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см;

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 29 липня по 23 серпня 2022 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані, заповніть поле "Мотиваційний лист" та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами (індивідуальна усна співбесіда), Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу, та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами. Подання заяв здійснюється з 29 липня по 8 серпня 2022 року! Проведення університетом індивідуальних усних співбесід - з 9 по 16 серпня 2022 року.

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії університету про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до університету електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

30 серпня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 5 вересня 2022 року подати особисто до приймальної комісії університету наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал свідоцтва (атестата) про здобуття повної загальної середньої освіти, і додаток до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (в разі вступу за результатами ЗНО);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

3) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

5. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 6 вересня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ЗАОЧНА ФОРМА - ЛІТНЯ СЕСІЯ 1

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2022 року зареєструватися на інтернет-сайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см;

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 29 липня по 26 серпня 2022 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані, заповніть поле "Мотиваційний лист" та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами (індивідуальна усна співбесіда), Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу, та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами. Подання заяв здійснюється з 29 липня по 23 серпня 2022 рокуПроведення університетом індивідуальних усних співбесід - з 25 по 29 серпня 2022 року.

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

30 серпня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 8 вересня 2022 року подати особисто до приймальної комісії університету наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал свідоцтва (атестата) про здобуття повної загальної середньої освіти, і додаток до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (в разі вступу за результатами ЗНО);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

3) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

5. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 6 вересня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ЗАОЧНА ФОРМА - ОСІННЯ СЕСІЯ 2

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2022 року зареєструватися на інтернет-сайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см;

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 10 по 24 жовтня 2022 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані, заповніть поле "Мотиваційний лист" та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами (індивідуальна усна співбесіда), Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу, та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами. Подання заяв здійснюється з 10 по 20 жовтня 2022 рокуПроведення університетом індивідуальних усних співбесід - з 21 по 24 жовтня 2022 року.

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

25 жовтня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 16.00 години 28 жовтня 2022 року подати особисто до приймальної комісії університету наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал свідоцтва (атестата) про здобуття повної загальної середньої освіти, і додаток до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (в разі вступу за результатами ЗНО);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

3) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

5. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 31 жовтня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 


НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
 

 

ДЕННА ФОРМА

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2022 року зареєструватися на інтернет-сайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см.

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 29 липня по 23 серпня 2022 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані, заповніть поле "Мотиваційний лист" та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами (індивідуальна усна співбесіда), Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу, та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами. Проведення університетом індивідуальних усних співбесід - з 29 по 31 серпня 2022 року.

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії університету про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до університету електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

5 вересня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 8 вересня 2022 року подати особисто до приймальної комісії університету наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (в разі вступу за результатами ЗНО);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

3) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

6. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 9 вересня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ЗАОЧНА ФОРМА - ЛІТНЯ СЕСІЯ 1

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2022 року зареєструватися на інтернет-сайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см.

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 29 липня по 26 серпня 2022 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані, заповніть поле "Мотиваційний лист" та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами (індивідуальна усна співбесіда), Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу, та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами. Проведення університетом індивідуальних усних співбесід - з 29 по 31 серпня 2022 року.

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії університету про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до університету електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

5 вересня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 8 вересня 2022 року подати особисто до приймальної комісії університету наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (в разі вступу за результатами ЗНО);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

3) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

6. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 9 вересня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ЗАОЧНА ФОРМА - ОСІННЯ СЕСІЯ 2

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2022 року зареєструватися на інтернет-сайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см.

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 10 по 20 жовтня 2022 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані, заповніть поле "Мотиваційний лист" та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами (індивідуальна усна співбесіда), Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу, та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами. Проведення університетом індивідуальних усних співбесід - з 21 по 24 жовтня 2022 року.

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії університету про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до університету електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

25 жовтня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 16.00 години 28 жовтня 2022 року подати особисто до приймальної комісії університету наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (в разі вступу за результатами ЗНО);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

3) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

6. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 31 жовтня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 


НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА
(ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА)
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ВСТУПНИКИ, ЯКІ НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РОКУ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА - НА СТАРШІ КУРСИ)

 

 

ДЕННА ФОРМА

1. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

З 29 липня по 26 серпня 2022 року Вам потрібно особисто подати до приймальної комісії університету мотиваційний лист та наступні документи:

 • заяву на вступ;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію або оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал сертифіката (сертифікатів) зов­нішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2. СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ

З 29 по 31 серпня 2022 року Вам необхідно скласти фаховий іспит згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Право» ➠ «Теорія держави та права»
 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Загальна психологія»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» ➠ «Економічна теорія»

3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

5 вересня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 8 вересня 2022 року подати особисто до приймальної комісії наступні документи:

 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

4. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 9 вересня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ЗАОЧНА ФОРМА - ЛІТНЯ СЕСІЯ 1

1. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

З 29 липня по 26 серпня 2022 року Вам потрібно особисто подати до приймальної комісії університету мотиваційний лист та наступні документи:

 • заяву на вступ;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію або оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал сертифіката (сертифікатів) зов­нішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2. СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ

З 29 по 31 серпня 2022 року Вам необхідно скласти фаховий іспит згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Право» ➠ «Теорія держави та права»
 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Загальна психологія»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» ➠ «Економічна теорія»

3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

5 вересня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 8 вересня 2022 року подати особисто до приймальної комісії наступні документи:

 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

4. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 9 вересня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ЗАОЧНА ФОРМА - ОСІННЯ СЕСІЯ 2

1. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

З 10 по 20 жовтня 2022 року Вам потрібно особисто подати до приймальної комісії університету мотиваційний лист та наступні документи:

 • заяву на вступ;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію або оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал сертифіката (сертифікатів) зов­нішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра);
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2. СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ

З 21 по 24 жовтня 2022 року Вам необхідно скласти фаховий іспит згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Право» ➠ «Теорія держави та права»
 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Загальна психологія»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» ➠ «Економічна теорія»

3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

25 жовтня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 16.00 години 28 жовтня 2022 року подати особисто до приймальної комісії наступні документи:

 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра).

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Укласти договір про навчання між університетом та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

4. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 31 жовтня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра

 

ДЕННА ФОРМА ТА ЗАОЧНА ФОРМА - ЛІТНЯ СЕСІЯ 1

1. РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОГО ТЕСТУ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА МАГІСТЕРСЬКОГО КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТУ*

Вам потрібно з 27 червня по 18 липня 2022 року звернутися до приймальної комісії університету або іншого закладу вищої освіти для реєстрації для складання магістерського тесту навчальної компетентності (далі - МТНК) та/або магістерського комплексного тесту (далі - МКТ).
Більш детальна інформація розміщена на сайті за посиланням: Реєстрація для складання МКТ/МТНК (вступ до магістратури)

2. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА*

Вам потрібно з 01 серпня 2022 року зареєструватися на інтернет-сайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см.

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

3. УЧАСТЬ У СКЛАДАННІ МТНК та МКТ*

Основна сесія складання МТНК та МКТ відбудеться з 10 по 17 серпня 2022 року.

Додаткова сесія складання МТНК та МКТ відбудеться з 7 по 10 вересня 2022 року.

Ознайомитися з процедурою підготовки та складання МТНК та МКТ Ви можете на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

4. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 16 серпня по 15 вересня 2022 року*.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані, заповніть поле "Мотиваційний лист" та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами, Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами.
Подання заяв здійснюється з 16 по 23 серпня 2022 року!
Проведення університетом індивідуальних усних співбесід - з 25 по 31 серпня 2022 року.

Якщо Ви вступаєте на навчання на основі диплома магістра або спеціаліста та не складали МТНК, Ви можете скласти індивідуальну усну співбесіду та фаховий іспит в університеті**. Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу. 
Подання заяв здійснюється з 16 по 23 серпня 2022 року!

5. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ*

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії університету про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до університету електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

6. СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З 16 по 20 вересня 2022 року Вам необхідно скласти фахові іспити згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Тест з психології»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» ➠ «Тест з туризму»

Для вступу на спеціальність «Психологія» на основі диплома магістра або спеціаліста - з 25 по 31 серпня 2022 року необхідно скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови та фаховий іспит - «Тест з психології» згідно розкладу.

7. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

5 вересня**  / 21 вересня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 8 вересня** / 23 вересня 2022 року подати особисто до приймальної комісії університету наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу*;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків*;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)*;
 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал екзаменаційного листка (листків) ЄФВВ/ЄВІ (в разі вступу за результатами ЄФВВ/ЄВІ)*;
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см*.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії університету.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії*.

3) Укласти договір про навчання між університетом та вступником.

8. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 9 вересня** / 26 вересня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

* - особи, які вступають на основі диплома бакалавра на спеціальності 053 "Психологія" та 242 "Туризм"
** - особи, які вступають на основі диплом магістра (спеціаліста) на спеціальність 053 "Психологія"

 

ЗАОЧНА ФОРМА - ОСІННЯ СЕСІЯ 2

1. РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ МТНК/МКТ*

Вам потрібно у серпні-вересні 2022 року (орієнтовно) звернутися до приймальної комісії університету або іншого закладу вищої освіти для реєстрації для участі у спеціально організованій сесії МТНК/МКТ.
Більш детальна інформація буде розміщена на сайті перед початком процедури реєстрації.

2. УЧАСТЬ У СКЛАДАННІ МТНК/МКТ*

Спеціально організована сесія відбудеться у вересні-жовтні 2022 року (орієнтовно).

Ознайомитися з процедурою підготовки та складання МТНК/МКТ Ви можете на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

3. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

З 10 по 20 жовтня 2022 року Вам потрібно особисто подати електронну заяву або подати до приймальної комісії університету мотиваційний лист та наступні документи:

 • заяву на вступ;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію або оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал екзаменаційного листка (листків) ЄФВВ/ЄВІ (в разі вступу за результатами ЄФВВ/ЄВІ)*;
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Якщо Ви вступаєте на навчання на основі диплома магістра або спеціаліста та не складали МТНК, Ви можете скласти вступні випробування в університеті**.

4. СКЛАДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ**

З 21 по 24 жовтня 2022 року Вам необхідно скласти фахові іспити згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Тест з психології»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» ➠ «Тест з туризму»

Для вступу на спеціальність «Психологія» на основі диплома магістра або спеціаліста - необхідно скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови та фаховий іспит - «Тест з психології» згідно розкладу.

5. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

25 жовтня 2022 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 16.00 години 28 жовтня 2022 року подати особисто до приймальної комісії університету наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу*;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків*;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)*;
 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал екзаменаційного листка (листків) ЄФВВ/ЄВІ (в разі вступу за результатами ЄФВВ/ЄВІ)*;
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см*.

2) Укласти договір про навчання між університетом та вступником.

6. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору про надання платної освітньої послуги, 31 жовтня 2022 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

* - особи, які вступають на основі диплома бакалавра на спеціальності 053 "Психологія" та 242 "Туризм"
** - особи, які вступають на основі диплом магістра (спеціаліста) на спеціальність 053 "Психологія"