• Приєднуйся:
  •  

Приймальна комісія Дніпровського гумані­тарного університету – робочий орган закладу вищої освіти, передбачений час­тиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2023 року № 276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за № 519/39575, Положення про приймаль­ну комісію вищого навчаль­ного закладу, затверд­женого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085, зареє­строваного в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 за № 1353/27798, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному приватному закладі  «Дніпровський гумані­тарний універ­ситет» у 2023 році, статуту Вищого навчального приватного закладу «Дні­провський гумані­тарний університет», Плану роботи приймальної комісії з організації та проведення прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дніпровському гуманітарному університеті у 2023 році, Графіку засідань приймальної комісії у 2023 році.

Контакти приймальної комісії:
Телефони: +38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21
Viber, Telegram, WhatsApp: +38 (067) 637-58-15
Telegram-канал: https://t.me/dguabit
E-mail: vstupdgu@ukr.net


КЕРІВНИЦТВО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Кириченко Олег Вікторович
Голова, ректор університету
Доктор юридичних наук, професор
+38 (067) 568-44-30
Кабінет: 200
Лежнєва Тетяна Миколаївна
Заступник голови, проректор
Кандидат юридичних наук, доцент
+38 (067) 637-58-15
Кабінет: 326
Дубов Сергій Миколайович
Відповідальний секретар, начальник відділу організації наукової роботи, міжнародних зв'язків та академічної мобільності
Кандидат юридичних наук
+38 (063) 705-91-21
Кабінет: 215-3
Трескін Дмитро Олександрович
Заступник відповідального секретаря, старший викладач
Кабінет: 215-4
 


ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Дати Графік роботи
03.07.2023-18.07.2023,
01.08.2023-07.08.2023,
22.08.2023-04.09.2023
Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 17.00
вихідні: субота, неділя
19.07.2023-31.07.2023,
08.08.2023-21.08.2023
Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 18.00
Субота: 10.00 - 14.00
вихідний: неділя
11.09.2023-25.09.2023,
09.10.2023-23.10.2023
Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 16.00
вихідні: субота, неділя
інші періоди роботи та надання консультацій засобами зв'язку Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 17.00
вихідні: субота, неділя

 


ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Положення про приймальну комісію ДГУ
Положення про апеляційну комісію ДГУ
Положення про мотиваційний лист
План роботи приймальної комісії ДГУ в 2023 р.