• Приєднуйся:
  •  

Приймальна комісія Дніпровського гумані­тарного університету – робочий орган закладу вищої освіти, передбачений час­тиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, за­тверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 № 1098, зареє­строваних в Міністерстві юстиції України 26.11.2021 за № 1542/37164, Положення про приймаль­ну комісію вищого навчаль­ного закладу, затверд­женого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085, зареє­строваного в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 за № 1353/27798, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному приватному закладі  «Дніпровський гумані­тарний універ­ситет» у 2022 році, статуту Вищого навчального приватного закладу «Дні­провський гумані­тарний університет», Плану роботи приймальної комісії з організації та проведення прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Дніпровському гуманітарному університеті у 2022 році, Графіку засідань приймальної комісії у 2022 році.

Контакти приймальної комісії: +38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Кириченко Олег Вікторович
Голова, ректор університету
Доктор юридичних наук, професор
+38 (067) 568-44-30
Кабінет: 200
Алфьорова Тетяна Миколаївна
Заступник голови, перший проректор
Кандидат юридичних наук, доцент
+38 (067) 568-44-30
Кабінет: 201
Дубов Сергій Миколайович
Відповідальний секретар, начальник відділу організації наукової роботи, міжнародних зв'язків та академічної мобільності
Кандидат юридичних наук
+38 (063) 705-91-21
Кабінет: 215-3
Лежнєва Тетяна Миколаївна
Заступник відповідального секретаря, проректор
Кандидат юридичних наук, доцент

+38 (067) 637-58-15

Кабінет: 215-4
 


ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Дати Графік роботи
27.06.2022-28.07.2022,
29.08.2022-15.09.2022,
21.09.2022-26.09.2022
Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 17.00
вихідні: субота, неділя
29.07.2022-26.08.2022 Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 18.00
Субота: 10.00 - 14.00
вихідний: неділя
10.10.2022-31.10.2022 Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 16.00
вихідні: субота, неділя
інші періоди роботи та надання консультацій засобами зв'язку Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 17.00
вихідні: субота, неділя, свята

 


ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Положення про приймальну комісію ДГУ
Положення про апеляційну комісію ДГУ
План роботи приймальної комісії ДГУ в 2022 р.