• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  

Приймальна комісія Дніпровського гумані­тарного університету – робочий орган закладу вищої освіти, передбачений час­тиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, за­тверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 № 1274, зареє­строваних в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за № 1225/35508, Положення про приймаль­ну комісію вищого навчаль­ного закладу, затверд­женого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085, зареє­строваного в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 за № 1353/27798, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному приватному закладі  «Дніпровський гумані­тарний універ­ситет», статуту Вищого навчального приватного закладу «Дні­провський гумані­тарний університет», Плану роботи Приймальної комісії з організації та проведення прийому на навчання вступників у 2021 році, Графіку засідань Приймальної комісії у 2021 році.


ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Кириченко Олег Вікторович
Голова, ректор університету
Доктор юридичних наук, доцент
+38(067)568 44 30
Кабінет: 200
Дубов Сергій Миколайович
Відповідальний секретар, начальник відділу організації наукової роботи, міжнародних зв'язків та академічної мобільності
Кандидат юридичних наук
+38(063)705 91 21
Кабінет: 215-3
Мірошник Андрій Дмитрович
Заступник відповідального секретаря, фахівець з міжнародних зв'язків
coming soon
Кабінет: 215 А
 


ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Дати Графік роботи
11.05.2021-03.06.2021,
25.06.2021-30.06.2021,
01.07.2021-13.07.2021,
13.08.2021-20.08.2021
Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 17.00
вихідні: субота, неділя
03.06.2021,
14.07.2021-12.08.2021
Понеділок - п'ятниця: 09.00 - 18.00
Субота: 10.00 - 14.00
вихідний: неділя
11.10.2021-01.11.2021 Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 16.00
вихідні: субота, неділя
інші періоди роботи та надання консультацій засобами зв'язку Понеділок - п'ятниця: 10.00 - 17.00
вихідні: субота, неділя, свята

 


ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ДГУ

Положення про Приймальну комісію ДГУ
План роботи Приймальної комісії ДГУ в 2021 р.