• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  

Приймальна комісія

Приймальна комісія Дніпровського гумані­тарного університету – робочий орган закладу вищої освіти, передбачений час­тиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, за­тверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 № 1274, зареє­строваних в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за № 1225/35508, Положення про приймаль­ну комісію вищого навчаль­ного закладу, затверд­женого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 № 1085, зареє­строваного в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 за № 1353/27798, Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Вищому навчальному приватному закладі «Дніпровський гумані­тарний універ­ситет», статуту Вищого навчального приватного закладу «Дні­провський гумані­тарний університет», Плану роботи Приймальної комісії з організації та проведення прийому на навчання вступників у 2021 році, Графіку засідань Приймальної комісії у 2021 році.

Персональний склад Приймальної комісії ДГУ

Голова
Кириченко Олег Вікторович
ректор університету, доктор юридичних наук, доцент

Телефони приймальної: +38 (056) 767-35-20, +38 (067) 568-44-30
Кабінет: 200
Заступник голови
Полякова Світлана Василівна
проректор з соціально-виховної та профорієнтаційної роботи,
кандидат філологічних наук, доцент


Телефон: +38 (067) 637-58-15
Кабінет: 326
Відповідальний секретар
Дубов Сергій Миколайович
начальник відділу організації наукової роботи, міжнародних зв'язків та академічної мобільності

Телефон: +38 (094) 911-05-20
Кабінет: 215

Документи Приймальної комісії ДГУ

Положення про Приймальну комісію ДГУ
План роботи Приймальної комісії ДГУ на 2019-2020 н.р.