• Приєднуйся:
  •  

ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Вступ за денною формою

 
на основі повної загальної середньої освіти
 
на основі ОКР "молодший спеціаліст"
 
на основі освітнього ступеня бакалавра, магістр (ОКР спеціаліста)

Вступ за заочною формою

 
Вступ за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти
 
на основі ОКР "молодший спеціаліст"
 
на основі освітнього ступеня бакалавра, магістр (ОКР спеціаліста)

 

ВСТУП НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Вступ за денною формою

Вступ за заочною формою