• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  

Нормативні документи

Нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

 

Загальні документи університету

Статут Дніпровського гуманітарного університету

Колективний договiр на 2017-2018 н.р.

Правила внутрiшнього розпорядку на 2018-2019 н.р.

Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

Освітня діяльність

Концепція розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності на 2016-2021 рр.

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДГУ

Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін

Положення про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком

Положення про порядок переведення оцінок

Положення про курсові роботи

Положення про контрольні роботи

 

 

Приймальна комісія університету

Положення про Приймальну комісію

Положення про підготовчі курси щодо вступу до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю

Положення про прийом на навчання до університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Положення про прийом на навчання до університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю

Положення про прийом на навчання до університету для здобуття освітнього ступеня магістра

 

Науково-технічна діяльність університету

Положення про студентське наукове товариство

 

Робочі та дорадчі органи університету

Положення про студентське самоврядування