• Приєднуйся:
  •  

Кафедру міжкультурної комунікації та соціально-гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інституту Дніпровського гуманітарного університету створено у вересні 2022 року. 
Очолює кафедру міжкультурної комунікації та соціально-гуманітарних дисциплін завідувачка – Крашеніннікова Тетяна Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент.
  • Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівнях (денна та заочна форма навчання) та забезпечує викладання навчальних дисциплін (обов’язкові та вибіркові).
  • Сфери наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри стосуються різноманітних аспектів дослідження мов, культури, історії, соціальних дисциплін, тому загальнокафедральною темою наукових досліджень обрано «Теоретично-практичні аспекти прикладної лінгвістики».
  • На кафедрі під керівництвом завідувачки кафедри, кандидата філологічних наук, доцента Крашеніннікової Тетяни Валеріївни діє Школа ораторської майстерності «Перуниця», яка є осередком формування навичок та вмінь професійного красномовства у здобувачів вищої освіти. Учасники Школи активно представляють навчальний заклад у різноманітних конкурсах як України, так і за її межами.
  • Викладачі кафедри мають не тільки значний досвід педагогічної й наукової діяльності, але й багатий досвід практичної роботи в інших сферах суспільства. Навчально-методична робота спрямована на формування інноваційного освітнього середовища для підготовки конкуренто-спроможних майбутніх фахівців.

СКЛАД КАФЕДРИ

 Крашеніннікова Тетяна Валеріївна
Завідувач кафедри 
Кандидат філологічних наук, доцент
Кузьменко Вячеслав Віталійович
Професор кафедри 
Доктор філософських наук, професор
Виноградов Геннадій Миколайович
Доцент кафедри 
Кандидат історичних наук, доцент
 Неженець Елеонора Володимирівна
Доцент кафедри 
Кандидат філологічних наук, доцент
Google Scholar | ORCID
Хмель-Дунай Галина Миколаївна
Доцент кафедри 
Кандидат біологічних наук, доцент
Холод Ірина Василівна
Доцент кафедри 
Кандидат педагогічних наук
Негодченко Ольга Петрівна
Старший викладач
Google Scholar | ORCID
Детальніше ►
 
Бердо Рімма Сергіївна
Старший викладач
Google Scholar | ORCID
Детальніше ►
 
Підвисоцька Галина Володимирівна
Викладач кафедри