• Приєднуйся:
 •  
Школа ораторської майстерності «Перуниця»
 
 
Молодіжний проєкт Школа ораторської майстерності «Перуниця» спрямований на розвиток ораторської майстерності в активної частини творчої молоді та якісну підготовку молодих фахівців.
 

Метою школи є:


 • підвищення суспільної активності молоді;
 • підвищення рівня ораторської майстерності у майбутніх фахівців;
 • формування навичок самореалізації, роботи в команді;
 • створення умов для повної самореалізації у професійній сфері;
 • реалізація комунікативних навичок та підвищення рівня самооцінки;
 • розвиток критичного мислення;
 • здібність генерувати ідеї;
 • спонтанність реакцій та набуття навичок стресостійкості.

 

Завданнями школи є:


 • залучення фахівців у сфері ораторської майстерності;
 • ознайомлення учасників із правилами проведення ораторських змагань різних категорій;
 • підвищення інтересу молодих людей до світу мистецтва спілкування.

Робота школи передбачається у таких напрямках: освітня, наукова, організаційно-виховна, духовно-патріотична та соціально-психологічна.

 

За освітнім напрямком діяльності роботи школи передбачається робота п’яти класів:


 • 1 клас – роз’яснення учасникам школи загальної інформації про риторику, ораторське мистецтво, ораторську майстерність (спільне та відмінне); перші спроби формування виступів у кожному з напрямків. Тематика занять.
 • 2 клас – формування вмінь та навичок ораторського мистецтва (темп, тембр, голос, відчуття віршового ритму, міміка, жести, поза); вміння добирати під теми матеріал, створювати супроводження за допомогою аудіо, відео, презентацій. Тематика занять.
 • 3 клас – вивчення досвіду подібних шкіл (позитив, негатив, сильні, слабкі сторони); використання умінь та навичок основ ораторської майстерності у поєднанні з професійними знаннями. Тематика занять.
 • 4 клас – вивчення досвіду та проблем у професійних сферах із риторики, ораторського мистецтва, ораторської майстерності; формування умінь та навичок словесної самооборони, словесного дзюдо та словесного айкідо.
 • 5 клас – підготовка тренерів для викладання у школі; формування навичок роботи у прес-службах; вміння спілкуватися з пресою.

За науковим напрямком діяльності школи передбачається консультування для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників університету у підготовці до виступів на наукових заходах та захистах наукових робіт.

За соціально-психологічним напрямом діяльності школи передбачається проведення тренінгів для учасників школи та майбутніх абітурієнтів щодо набуття навичок стресостійкості, комунікативних навичок тощо.

За організаційно-виховним та духовно-патріотичними напрямками діяльності школи передбачено проведення конкурсу для школярів «Молодий оратор».

 
Організаційний комітет Школи ораторської майстерності «Перуниця»
 Крашеніннікова Тетяна Валеріївна
Голова
Завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Кандидат філологічних наук, доцент
Кузьменко Вячеслав Віталійович
Заступник голови
Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Доктор філософських наук, професор
 Корсунська Вікторія Валентинівна
Провідний психолог
Старший викладач кафедри психології