• Приєднуйся:
 •  


Юридична клініка є структурним підрозділом ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Право», і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.

 

Метою юридичної клініки є:


 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
 • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;
 • надання безоплатної юридичної допомоги та правової інформації малозабезпеченим верствам населення. Юридична клініка дозволяє цим особам, що дуже часто не знають про свої права, отримати доступ до правових послуг.  

Основні завдання юридичної клініки:


 • надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;
 • працюючи у юридичній клініці, студент має можливість застосувати отримані теоретичні знання на практиці без відриву від навчання;
 • надання громадянам соціально вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

 

Діяльність юридичної клініки стосується питань:


 • консультування малозабезпечених верств населення;
 • складання правових документів;
 • проведення правороз’яснювальної роботи;
 • читання лекцій, організації круглих столів, виступів на правові теми.

До складу юридичної клініки входять студенти факультету права та психології спеціальностей 081 «Право» та 053 «Психологія». Для забезпечення належного консультування та якісного контролю за роботою студентів залучаються досвідчені науково-педагогічні працівники факультету.

Юридична клініка «Правова допомога» тісно співпрацює з іншими юридичними клініками м. Дніпра, що допомагає ефективно виконувати поставлені завдання.

 

Керівництво юридичною клінікою.


Керівником юридичної клініки «Правова допомога» є перший проректор ВПНЗ "ДГУ" Алфьорова Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Графік роботи Клініки:


вівторок, четвер – з 1400 до 1700,
електронна пошта - clinik.dgu@gmail.com
тел.: +38(096)918 11 84
зателефонувавши за вказаними телефонами чи записавшись на нашому сайті, Ви можете отримати правову допомогу в будь-який  інший зручний для Вас час.
Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтесь до нашої Юридичної клініки за адресою: вул. Василя Сліпака, 35 А, м. Дніпро, 1 поверх.