• Приєднуйся:
 •  

З метою забезпечення діяльності Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет», відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року, № 347), наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

 

На посади науково-педагогічних працівників обираються особи, які:


 • мають повну вищу освіту, наукові ступені та/або вчені звання, стаж наукової, науково-педагогічної роботи та/або досвід практичної діяльності, а також випускники магістратури, аспірантури, докторантури, володіють державною мовою.
 • відповідають п. 37, п.38 кадрових вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 365) щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

 

Умови проведення конкурсу.


До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників допускаються особи, які за останні 5 років проходили  підвищення кваліфікації та стажування, в тому числи за кордоном (крім  науково-педагогічних працівників, які мають науково-педагогічний стаж до 3 років).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади викладача допускаються особи, які мають повну вищу освіту за фахом (спеціаліст, магістр).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача допускаються особи, які мають вчене звання доктора філософії (кандидата наук) або повну вищу освіту за фахом, випускники аспірантури  (ад’юнктури), стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років, мають  навчально-методичні та наукові праці за профілем кафедри.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або, мають стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років, мають навчально-методичні та наукові праці за профілем кафедри.

У вмотивованих випадках  за рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента допускаються особи, які не мають наукового ступеня, але мають стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти та навчально-методичні та наукові праці, або стаж практичної роботи за профілем кафедри не менше десяти років, або мають значні визнані результати (лауреати премії, особи, що мають почесні звання, тощо).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади професора допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора наук, як правило вчене звання професора або доцента (старшого дослідника (старшого наукового співробітника), стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, наукові та навчально-методичні праці, що використовуються у педагогічній практиці за профілем кафедри, готують кандидатів наук.

У вмотивованих випадках  за рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади професора допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років, навчально-методичні та наукові праці та здійснюють підготовку докторів філософії (кандидатів наук).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри допускають претендентів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (як правило, доктора наук та/або професора) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше п’яти років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в Університеті, подають до відділу кадрів заяву про участь у конкурсному відборі на ім'я ректора, до якої додаються такі документи:


 • заповнений особовий листок з обліку кадрів.
 • одну фотокартку розміром 3x4 см.
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства).
 • список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента.
 • копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду.
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років.
 • документи (матеріали), що засвідчують рівень наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої світи, визначених Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року, № 347).
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб, які не працюють в Університеті).
 • згоду на збір та обробку персональних даних.
 • копія COVID-сертифікату про вакцинацію.

 

Особи, які працюють в Університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрів заяву на ім'я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

 

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:


 • визнані в установленому порядку непридатними до роботи в університеті;
 • позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на певний строк;
 • в інших випадках, установлених чинним законодавством.

mail  Перелік вакансій

enlightened  Інші документи відділу кадрів


Документи подаються (надсилаються) до відділу кадрів за адресою:

49033 м. Дніпро, вул. Василя Сліпака, 35 А, каб. 318, тел. (068) 275-96-64