• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  

З метою забезпечення діяльності Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет» на 2020/2021 навчальний рік, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року, № 347), наказу Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

 

На посади науково-педагогічних працівників обираються особи, які:


 • мають повну вищу освіту, наукові ступені та/або вчені звання, стаж наукової, науково-педагогічної роботи та/або досвід практичної діяльності, а також випускники магістратури, аспірантури, докторантури, володіють державною мовою.
 • відповідають п. 28, п.30 кадрових вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347) щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

 

Умови проведення конкурсу.


До участі у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників допускаються особи, які за останні 5 років проходили  підвищення кваліфікації та стажування, в тому числи за кордоном (крім  науково-педагогічних працівників, які мають науково-педагогічний стаж до 3 років).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади викладача допускаються особи, які мають повну вищу освіту за фахом (спеціаліст, магістр).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача допускаються особи, які мають вчене звання доктора філософії (кандидата наук) або повну вищу освіту за фахом, випускники аспірантури  (ад’юнктури), стаж науково-педагогічної роботи не менше двох років, мають  навчально-методичні та наукові праці за профілем кафедри.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) або вчене звання доцента (старшого наукового співробітника) або, мають стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років, мають навчально-методичні та наукові праці за профілем кафедри.

У вмотивованих випадках  за рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента допускаються особи, які не мають наукового ступеня, але мають стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти та навчально-методичні та наукові праці, або стаж практичної роботи за профілем кафедри не менше десяти років, або мають значні визнані результати (лауреати премії, особи, що мають почесні звання, тощо).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади професора допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора наук, як правило вчене звання професора або доцента (старшого дослідника (старшого наукового співробітника), стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, наукові та навчально-методичні праці, що використовуються у педагогічній практиці за профілем кафедри, готують кандидатів наук.

У вмотивованих випадках  за рішенням конкурсної комісії до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади професора допускаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 10 років, навчально-методичні та наукові праці та здійснюють підготовку докторів філософії (кандидатів наук).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри допускають претендентів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (як правило, доктора наук та/або професора) відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше п’яти років.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади декана факультету допускаються особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше п’яти років.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в Університеті, подають до відділу кадрів заяву про участь у конкурсному відборі на ім'я ректора, до якої додаються такі документи:


 • заповнений особовий листок з обліку кадрів.
 • одну фотокартку розміром 3x4 см.
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства).
 • список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента.
 • копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду.
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років.
 • документи (матеріали), що засвідчують рівень наукової та професійної активності претендента на посаду відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої світи, визначених Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року, № 347).
 • копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб, які не працюють в Університеті).
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

 

Особи, які працюють в Університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрів заяву на ім'я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

 

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:


 • визнані в установленому порядку непридатними до роботи в університеті;
 • позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на певний строк;
 • в інших випадках, установлених чинним законодавством.

mail  Перелік вакансій

enlightened  Інші документи відділу кадрів


Документи подаються (надсилаються) до відділу кадрів за адресою:

49033 м. Дніпро, вул. Єрмолової, буд. 35, каб. 318, тел. (097) 202-12-82