• Приєднуйся:
 •  

 
Відділ кадрів є структурним підрозділом університету, який діє згідно з «Положенням про відділ кадрів» та керується у своїй роботі Кодексом Законів про працю, Законом України «Про вищу освіту», іншими чинними Законами і нормативними документами, наказами, розпорядженнями ректора університету. Відділ кадрів підпорядкований безпосередньо ректору університету.
Графік роботи: з 9-00 до 18-00 (понеділок-четвер), з 9-00 до 16-45 (п’ятниця). Перерва з 13-00 до 13-45
 
Інформація для працівників університету:

Перелік документів щодо прийняття на роботу
 • Заява.
 • Копія паспорту.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Особовий листок з обліку кадрів.
 • Автобіографія.
 • 3 фотокартки.
 • Копії документів про вищу освіту (з додатками), наукові, вчені та почесні звання.
 • Військовий квиток (для військовозобов’язаних).
 • Список наукових праць.
 • Засвідчена копія свідоцтва про зміну прізвища (зокрема про одруження тощо).
 • Трудова книжка (для сумісників – засвідчена її копія за основним місцем роботи).
 • Довідка з основного місця роботи (для сумісників інших організацій, установ).
 • Заява про надання згоди на обробку персональних даних.
 • Довідка про проходження флюорографічного обстеження.
 • Посвідчення про наявні пільги.
 • Копія COVID-сертифікату про вакцинацію.
Трудова книжка працівника зберігається у відділі кадрів університету і видається працівникам лише у день звільнення під особистий підпис у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. У разі необхідності уточнення даних трудової книжки на вимогу працівника університету відділом кадрів надається засвідчений витяг із трудової книжки, або ж її копія. 
Про зміну персональних даних, що підлягають обробці (паспортні дані (зміну паспорта, додавання записів після настання 25-ти (45-ти) років), сімейний стан, місце проживання тощо), працівники університету повинні повідомляти відділ кадрів у тижневий строк після отримання підтверджувальних документів.
 
Нормативно-правова база :

 
Кадрова документація:

Бланки кадрової документації :

 
Заяви із кадрових питань:
 
Положення:
 
Військовий облік: