• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Студентський науковий гурток «Правознавець»
 

Студентський науковий гурток «Правознавець» кафедри права Дніпровського гуманітарного університету – одна із форм наукової діяльності здобувачів вищої освіти, яка направлена на розширення наукового потенціалу та формування навиків науково-дослідної діяльності у здобувачів вищої освіти в вільний від занять час, або в спеціально відведений час навчального процесу.


Науковий гурток – форма організації наукової діяльності здобувачів вищої освіти, яка виражається в залучені їх до наукової діяльності, сприяти вибору наукового направлення, проведенні наукових засідань, за слуханню та обговоренню на них докладів, написання наукових статей та їх подальшого опублікування в наукових журналах.

Членом наукового гуртка «Правознавець» може бути кожен здобувач вищої освіти, який регулярно приймає участь у засіданнях гуртка та цікавиться відповідною науковою діяльністю.

Основною метою діяльності студентського наукового гуртка «Правознавець» є створення та розвиток сприятливих умов для формування спеціалістів шляхом інтенсифікації науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти, участі їх в наукових дослідженнях, які проводяться на кафедрі права.

Основними завданнями діяльності студентського наукового гуртка «Правознавець» є:


  • сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки здобувачів вищої освіти.
  • підвищення якості професійної підготовки молодих спеціалістів.
  • допомога здобувачам вищої освіти в самостійному вивченні, пошуку та організаційне забезпечення їх наукової роботи.
  • своєчасне інформування здобувачів вищої освіти про заплановані наукові заходи, конференції, конкурси, виставки та інше.
  • проведення науково-практичних дослідів і науково-практичних заходів з тематики гуртка, кафедри права та факультету.

Науковий керівник студентського гуртка:


Лабенська Лілія Леонідівна
Доцент кафедри 
Кандидат юридичних наук, доцент 
 
Список членів активу наукового гуртка кафедри права:

Богатинський Євгеній, Бойко Тетяна, Гладуш Олександр, Лижин Михайло, Луніна Анастасія, Пшенична Анастасія, Ряснянський Ян, Стрижак Дмитро