• Приєднуйся:
  •  

Кандидат юридичних наук, доцент Кисельов Олександр Олександрович очолював Дніпровський гуманітарний університет з 12 лютого 2019 року по 31 жовтня 2020 року.

Кисельов О. О. народився 30 квітня 1956 року. З 1976 по 2008 рр. проходив службу в органах внутрішніх справ. У 1980 році закінчив Мінську вищу школу МВС СРСР, а у 1991 році – Академію МВС СРСР.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття науково ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Вчене звання доцента здобув у 2001 році.

Під час служби в органах внутрішніх справ працював на посадах науково-педагогічних працівників, у тому числі й керівника кафедр оперативно-розшукової діяльності, Донецького юридичного інституту МВС України та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Після звільнення з органів внутрішніх справ працював у Дніпровському гуманітарному університеті на посаді проректора з навчальної роботи.

Є автором понад 40 наукових робіт. Під його керівництвом здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право захищено 3 дисертації.

Стаж науково-педагогічної діяльності складає понад 30 років.