• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  
Пріснякова Людмила Макарівна
кандидат психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри психології

Закінчила Дніпропетровський державний університет імені 300-річчя возз'єднання України з Росією, географічний факультет, 1966-1971рр., Географія, диплом з відзнакою Щ № 072201.
Кандидат психологічних наук (19.00.01): захист 26 березня 1991 р., диплом від 7 серпня 1991 р. Диплом КД № 042003. Тема дисертації «Математическая модель как средство исследования информационной основы памяти». Опонентами виступили: Завідувач лабораторії інституту Психології АН СРСР професор Лебєдєв А.М., професор М. Миколаєнко. М. Київ, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України
Доктор наук в області інформаційних технологій (психологія): захист 18 грудня 2001 р, диплом ПДД 015/1. МНОО «МАІТ». м. Мінськ. Тема дисертації « Системний аналіз процесів нестаціонарної психології».
Доцент кафедри радіоелектронної автоматики, Дніпропетровського державного університету 23 грудня 1993 р,. ДЦ № 001441.
Професор в області інформаційних технологій (психологія), 12 березня 2002 р., ПДП 015/15 МПОО «МАІТ». м. Мінськ.
Член-кореспондент Міжнародної Академії інформаційних технологій (м. Мінськ) з 15.03.2002 р., диплом № К 016/2.
Дійсний член Міжнародної Академії інформаційних технологій (м. Мінськ) з 28.03.2003 р., диплом № А 13/3.
Академік Міжнародної Академії проблем людини в авіації і космонавтиці (м. Москва) з 19.03.2003 р., диплом DMAS № 012.
Доктор психології Кембриджської академії інформаційних технологій з 23.12.2014 р., диплом PPG № 228.
 
Здобувачі, які працюють під керівництвом науковця:
 • Слободенюк Л.І. за спеціальністю 19.00.01. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню  кандидата психологічних наук    на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.07 в  Одеському  національному університеті ім. І.І.Мечникова. Науковий ступінь присуджено 04.07.2001 р.;
 • Пашко А.О. за спеціальністю 19.00.01 . захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук   на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.07 в  Одеському  національному університеті ім. І.І.Мечникова.науковий ступінь присуджено 27.05.2009 р.
 • Волков Д.С. за спеціальністю 19.00.01. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук    на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.051.07 в  Одеському  національному Науковий ступінь присуджено 3.12.2008 р.
 • Романова Е.Ю. за спеціальністю   19.00.01. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню  доктора філософії (психології)  при спеціалізованої вченої ради МАІТ (м. Мінськ). Диплом ПДК № 01/15.
 • Пашко А.О. за спеціальністю   19.00.01 захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню гранд-доктора при спеціалізованої вченої ради МАІТ (м. Мінськ). Диплом ПДД № 02/13 від 07.08.2013 р.
 • Пашко А.О. отримала доктора психології Кембриджської академії інформаційних технологій 23.12.2014 р., диплом PPG № 229.
 • Агапова І.М. за спеціальністю   19.00.01.  Наукова  ступень доктора філософії(психологія), диплом ПДК № 09/15.
 • Агапова І.М за спеціальністю   19.00.01 захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню гранд-доктора при спеціалізованої вченої ради МАІТ (м. Мінськ), диплом ПДД № 01/17.
 • Мельничук Н.В. за спеціальністю 19.00.01  захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора філософії при спеціалізованої вченої ради МАІТ (м. Мінськ). Диплом ПДД № 02/17.
 • Мельничук Н.В. отримала доктора психології Кембриджської академії інформаційних технологій 23.12.2014 р., диплом PPL № 119.
 • Отчич С.В. за спеціальністю   19.00.01.  захистив дисертаційну роботу на  здобуття  наукового  ступеню доктора філософії (психології)  при спеціалізованої вченої ради МАІТ (м. Мінськ). Диплом ПДК № 12/5.
 • Тарасевич І. Ю. за спеціальністю   19.00.01. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню  доктора філософії (психології)  при спеціалізованої вченої ради МАІТ (м. Мінськ). Диплом ПДК № 12/6.
 • Прядко Н.В.  за спеціальністю   19.00.01. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню  доктора філософії (психології)  при спеціалізованої вченої ради МАІТ (м. Мінськ). Диплом ПДК № 01/ 17.
Наукові нагороди, відзнаки:
Знак «За розбудову освіти». Посвідчення № 693 від 22 квітня 2013р.
Нагорода срібною та двома золотими медалями МНОО «МАІТ» За високі досягнення в науці.
Має біля 350 наукових праць, 11 монографій, 10 посібників , статей та тез. За 2020 рік опубліковані наступні праці:
 
1.Prisnyakova Lyudmila, Agapova Iryna. Information equation of emotional state // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 5th International symposium. Premier Publishing s.r.o., Accent Graphics Communications LLC, Vienna. 2020.Р.Р.9-22 (Вам DOI присвоен http://ppublishing.org/ru/conference/54590/articles/http://ppublishing.org/ru/conference/54590/articles/4882/)
2. Prisnyakova Lyudmila, Agapova Iryna. Use of mathematical modeling  for analysis of creative capital of personality// Perspectives of worid  science and education. Abstracts of the 5 tn International  Scientific and practical conference. CPN Publishing Group Ocaka, Iapan,2020. PP. 671-673.
3. Пріснякова Л.М.,Демчук Т.П., Білаш Т.С., Агапова І.М. Дослідження особливостей проявів « щастя»// 2 научно-практическая конференция  «RURASIAN SCIENTIFIC CO NGRESS», Мадрит, Испания, 24-25.02.2020, стр.357-360.
4.Пріснякова Л.М., Сергієні О.В., Фіщенко О.Є. Характеристика психологічних захистів, що використовуються студентами різної професійної спрямованості// 7 международная научно-практическая конференция «Dynamiks the development of world science». Ванкувер, Канада, 18 – 20.03.2020, стр.795-801
5. Приснякова Л.М., Профатилова А.С., Шумейко А.С. Исследование детско-родительских отношений в современных украинских семьях// 7 Международная научно-практическая конференция «International scientific and practical  conference»,4-6 03.2020, Liverpool, United Kingdom, стр.772-780
6. Приснякова Л.М., Онищенко В.В., Шматько К.С. Травма как индикатор детской тревожности// 6 Международная научно-практическая конференция «PERSPEKTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION», Осака, Япония, 26-28 02.2020, стр.700-706.
7. Пріснякова Л.М., Павловська І.О. Інформаційна безпека; психологічні особливості// Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна та національна безпека; теоретичні та прикладні аспекти», Днепр, ДДУВС,13.03.2020, стр158-159.
8. Prisnyakova L.M., Pavlovska I.O. INFORMATION SECURITY: PSYCHOLOGICAL FEATURES. International and national  security theoretical and applied aspects . Theses of the 4 international scientific – practical conference. Dnipro,March 13, 2020.PP.168-159.
9. Сергиєни Е.В., Приснякова Л.М., Матяш М.М.  Социально-психологическая адаптация  студентов разной профессиональной направленности к учебной деятельности// 7 Международная научно - практическая конференция «TOPICAL  ISSUES OF  the development  OF MODERN SCIECE», 11-13. 03.2020 София, Болгария,  стр.405-413.
10.Сергиени Е.В., Матяш М.М., Приснякова Л.М., Шматько К. Стрессоустойчивость студентов профессиональной направленности « Правоохранительная деятельность». 8 Международная научно- практическая конференция « Scientific   achievements of modern science», 1-3.04.2020, Liverpool, United Kingdom, P.P. 734-743.
11. Igor M. Kopotun, Myroslav Yu. Durdynets,Nina V. Teremtsova, Lidiia L. Мarkina, Luidmila M. Prisnyakova. «The Use of Smart Technologies in the  Professional Training of Students of the Law  Departments for the  Development of their Critical Thinking».International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.Vol. 19, No. 3, pp. 174-187, March 2020 https://doi.org/10.26803/ijlter.19.3.10.
12.. ПРИСНЯКОВА Л. М., АГАПОВА И.Н. О ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ  ПРОЦЕССОВ II Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5.05. Стокгольм, Швеция  2020, стр.576-583.
13. Приснякова Л.М., Агапова И.Н. К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ информационного состояния ЛИЧНОСТИ. IX Международная научно-практическая конференция TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, 6-8 мая 2020  София, Болгария, стр.660-666.
14. Сергієні О.В., Пашкова Г.Г., Пріснякова Л.М., Федько Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми самотності осіб фертильного віку. 3 International Scientific and Practical conference  «Modern science problems and innovationts», Stockholm,Sweden,1-3 june 2020,711 p, pp.451.
15.Приснякова Л.М., Сергиени Е.В., Братчикова Ю.К. Математическая модель поведения шахтеров.I Международная научно-рактическая конференция “WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS” 1-3 октября 2020 года Торонто, Канада.( Стр.486-491).
16. Приснякова Л. М., Агапова И.Н., Тарасевич И.Ю. Корпоративная культура – особенности и специфика формирования на промышленных предприятиях Украины.  Проблема создания информационных технологий. Сб. научных трудов /Под ред.. Маньшина Г.Г.- Мн.: Государственное предприятие « Информационно- вычислительный центр Белстата» - 2020.- Вып.30.- 272 с., стр.147-150.
17. Приснякова Л.М., Складановская  М.Г. Образование для устойчивости развития. Проблема создания информационных технологий. Сб. научных трудов /Под ред.. Маньшина Г.Г.- Мн.: Государственное предприятие « Информационно- вычислительный центр Белстата» - 2020.- Вып.30.- 272 с., стр.212-216.