• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Алфьорова Тетяна Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права

У 2002 р. закінчила Юридичну академію МВС за спеціальністю «Правознавство», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та здобула кваліфікацію юриста; у 2003 р. закінчила Юридичну академію МВС за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» та здобула кваліфікацію юриста.
З 2003 року займається науково-педагогічною діяльністю.
У 2014 році в Запорізькому національному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» за темою «Забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-юрисдикційній діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України».
У 2018 році присуджено вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.
З 2003 по 2014 рік працювала на різних посадах науково-педагогічного працівника в Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ (Юридична академія МВС).
За період науково-педагогічної діяльності викладала навчальні дисципліни: «Римське право», «Цивільне право», «Сімейне право», «Екологічне право», «Трудове право», «Інтелектуальна власність», «Цивільний процес», «Правове регулювання відносин власності», «Біржове право», «Правові основи інвестиційної діяльності», «Господарське право», «Фінансове право», «Контракти в цивільному праві», «Корпоративне право» та ін.
Є автором та співавтором понад 50 наукових статей, опублікованих у фахових наукових журналах, тез доповідей, опублікованих за результатами участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, монографій,  навчальних посібників з цивільного, сімейного, трудового права, інших галузей юридичної науки.
Сфера наукових інтересів: захист прав та інтересів учасників приватних правовідносин, правове регулювання відносин власності.
Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 17 років.
 
Викладає дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Корпоративне право», «Контракти в цивільному праві».