• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Тесленко Тетяна Вікторівна
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності

Закінчила Дніпропетровський інститут інженерів транспорту (ДІІТ у 1982 році за спеціальністю «Експлуатація залізниць» та отримала кваліфікацію інженера шляхів сполучення по експлуатації залізниць. У жовтні цього ж року була направлена для подальшого працевлаштування на станцію Нижньодніпровськ-Вузол Придніпровської залізниці на посаду чергової по станції. З 03.01.1983 року була переведена на посаду викладача спеціальних та соціально-економічних дисциплін у Дніпропетровський технікум залізничного транспорту, в якому пропрацювала до 31.08.2000 року.

З першого вересня 2000 року була прийнята на посаду старшого викладача кафедри «Економіка та менеджмент» Дніпропетровського національного університету залізнич­ного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДІІТ). У лютому 2012 року захистила кандидатську дисертацію та рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Атестат доцента 12 ДЦ № 041970 було отримано рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 28.04.2015р., що дало підставу з 02.01.2013 року працювати на посаді доцента кафедри «Економіки і менеджменту» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

З 01.09.2018р. працює доцентом кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності Дніпровського гуманітарного університету, а з 01.09.2020р. – завідувачем кафедри.

Здійснювала дослідження у межах держбюджетних, ініціативних та госпдоговірних міжнародних науково-дослідних тем у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту (3 теми).

Має загальний стаж науково-педагогічної роботи 20 років. Є автором понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, серед яких: 2 монографії (1 одноосібна), 1 навчальний посібник (у співавторстві), матеріали конференцій, 5 авторських свідоцтв, а також статті у наукових фахових і міжнародних виданнях, що мають високий імпакт-фактор і реферуються наукометричними базами, у тому числі Web of Science (1 стаття).

Основні напрями наукового дослідження: транспортні послуги та їх роль для розвитку туризму, проблеми розвитку індустрії туризму у конкурентному середовищі.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинг туризму», «Менеджмент туризму», «Організація туризму».