• Приєднуйся:
  •  
6 лют. 2023 р.

Навчально-методичний відділ пропонує для громадського обговорення ПРОЄКТ нової редакції Положення про організацію освітнього процесу у Дніпровському гуманітарному університеті.

Заінтересовані особи, на які поширюватиметься дія цього Положення: здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники та працівники структурних підрозділів Університету.

Зміни стосуються актуалізації та унормування вимог щодо організації освітнього процесу та документального його забезпечення в умовах настання обставин непереборної сили, а також приведення у відповідність норм Положення до структурних та кадрових змін в Університеті.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту Положення приймаються у довільній формі до 15 лютого 2023 року на електронну адресу: nmv@dgu.edu.ua.