• Приєднуйся:
  •  
27 лип. 2022 р.

Професія психолог дуже багатогранна. Це як лікар чи викладач – дуже багато спеціалізацій та напрямів професійної діяльності. Лікар може спеціалізуватись у хірургії, терапії чи педіатрії, але він за будь-якою спеціалізацією лікує. Викладач може спеціалізуватися в філологічних, математичних, природничих чи юридичних науках, але незалежно від цього – він викладач, бо викладає та передає свої знання студентам.

Так само й психолог. Він може займатися лабораторними дослідженнями – проводити досліди та експериментальним шляхом підтверджувати чи спростовувати різноманітні психологічні гіпотези. І він однозначно є психологом як і фахівець, який займається психологічною практикою та консультує клієнтів з різних питань: чи то впевненість в собі, чи то сімейні негаразди, чи то професійне життя. Але цих фахівців об’єднує одне – вони мають психологічну освіту, яка підтверджена дипломом про отриманий рівень освіти.

Коли ми кажемо про психолога, як професіонала, то маємо на увазі людину, яка щонайменше п’ять років регулярно вивчала базові основи психіки та психологію. Вона також знайома з таким документом, як Кодекс етики психолога, і не тільки знайома, а й щоденно слідує тим нормам і принципам, що визначені в ньому. Кваліфікований психолог сповідує головний принцип психологічного консультування – не нашкодь, а також розуміє та неухильно дотримується того, що будь-яка інформація, отримана від клієнта, є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам.

Обираючи професію психолога, ти маєш розуміти, що роками навчання в освітньому закладі отримання навичок фахового та висококваліфікованого психолога не обмежується. Ця професія потребує навчання впродовж життя – щоденного пошуку способів та методів надання психологічної допомоги своїм клієнтам.

Під час навчання в нашому Університеті ти гарантовано отримаєш знання щодо психічних явищ, їх виникнення, функціонування та розвитку; поведінки, діяльності, вчинків; психофізіологічних процесів та механізмів, які лежать в основі різних форм психічної активності. Отримаєш навички розробляти заходи психологічної підтримки осіб, які опинилися в тяжких життєвих обставинах та обставинах, що травмують психіку – тероризм, міграція населення в зоні воєнних дій, техногенних катастроф та природних катаклізмів.

Все буде залежати від тебе та твого бажання вчитися і стати фахівцем,  здатним аналізувати психологічні властивості, стани та психічні процеси різних видів діяльності індивідів та груп, спроможним сформувати установки на позитивний, здоровий спосіб життя та ефективну взаємодію, працювати з професійними ризиками в різних видах діяльності.

Під час навчання в тебе буде свобода вибору додаткових курсів, які ти обиратимеш згідно з власними інтересами та бажаною майбутньою спеціалізацією: чи то дитяча психологія та психологія освіти; чи то виробнича психологія та психологія професійної діяльності; чи то медична психологія та психологія реабілітації. А можливо ти забажаєш поглибити знання щодо сімейного та індивідуального консультування.

Це буде твій вибір!

Презентувати професію та особливості підготовки психологів ми запросили Світлану Сухомлин практикуючого психолога, яка поєднує індивідуальну практику психологічного консультування з викладанням фахових дисциплін під час підготовки майбутніх фахівців в галузі психології освіти, індивідуального консультування тощо.