• Приєднуйся:
  •  
27 черв. 2022 р.

«Фінішна пряма» навчального року – це заліки та іспити, а також підсумкова атестація випускників. Цього року підсумкова атестація проходить у надзвичайно складних умовах. Поряд з цим кафедри досить відповідально підійшли до організації роботи Екзаменаційних комісій. Підсумкова атестація на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» – це заключний етап підготовки, який проходить у формі комплексних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт.

Наразі в Університеті працюють чотири комісії з атестації випускників освітньо-професійних програм «Право», «Психологія», «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня освіти, до складу яких увійшли висококваліфіковані викладачі випускових кафедр. Очолюють комісії визнані фахівці у відповідних галузях професійної діяльності.

Старту атестації передували консультації викладачів із випускниками щодо порядку її проведення та принципів академічної доброчесності під час складання іспитів та захисту кваліфікаційних робіт. Викладачі випускових кафедр надали студентам рекомендації – як підготуватися до атестації, на що треба звернути увагу під час підготовки до складання іспитів та захисту кваліфікаційних робіт. Досить детально було роз’яснено студентам порядок цьогорічної атестації, критерії оцінювання знань та навичок, а також порядок апеляції результатів складання підсумкових іспитів.

Перший етап атестації – складання комплексних іспитів – відбувався в асинхронному режимі з використанням технологій дистанційного навчання. На думку Першого проректора Тетяни АЛФЬОРОВОЇ всі учасники цього відповідального етапу підготовки фахівців – студенти і викладачі – досить виважено та серйозно поставилися до організації роботи комісій та власної навчальної діяльності у воєнний час. Впродовж тижня випускники доводили свою професійну компетентність, складаючи комплексні іспити з використанням системи управління дистанційним навчанням «MOODLE».

«Під час іспиту оцінюються знання кожного випускника і вміння їх застосовувати для вирішення ситуативних завдань професійної діяльності. А ось захист кваліфікаційних робіт – це майже театральне дійство. Майбутні фахівці з туризму під час виступу поряд із знаннями теоретичних засад професійної діяльності мають продемонструвати навички їх використання на практиці, публічного виступу на професійну тематику, аргументації та поваги до думки співрозмовника», – розповіла пані Тетяна.

Другий тиждень розпочався захистом кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавра з використанням платформи для відео конференцій ZOOM. Традиційно засідання Екзаменаційної комісії зі спеціальності «Туризм» розпочав її Голова Коротун Сергій – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри  туризму та готельно-ресторанної справи Національного університету водного господарства та природокористування, Голова Рівненського відділу Українського географічного товариства, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи. Пан Сергій  побажав випускникам успіхів, натхнення, творчих звершень та успішних результатів як випускникам, так і членам Екзаменаційної комісії.

Марафон захисту кваліфікаційних робіт триватиме до 30 червня. За першими враженнями членів Екзаменаційних комісій, випускники показують достатній рівень теоретичних знань та практичних навичок вирішення професійних завдань, які є обов’язковою складовою підсумкової атестації.