• Приєднуйся:
  •  
1 черв. 2022 р.

31 травня 2022 року відбулася перша зустріч між представниками Дніпровського гуманітарного університету та Генуезького університету. Дніпровський гуманітарний університет представляли ректор університету Олег Кириченко та проректор з навчальної та наукової роботи Тетяна Алфьорова.  З боку італійського закладу освіти були присутні Паола Дамері заступниця ректора з міжнародного співробітництва, Анджело Мусайо начальник відділу міжнародного співробітництва та професор Андреа Міньоне, професор політичних наук Школи соціальних наук.

Презентуючи Дніпровський гуманітарний університет, пан Олег наголосив, що сьогодні пріоритетним напрямком розвитку Університету є встановлення взаємовигідних відносин із зарубіжними закладами освіти у галузі наукової та освітньої діяльності. Сьогодні університетська спільнота представлена потужним кадровим складом і прагне до міжнародної співпраці, яка матиме різні форми, ступені взаємодії та спиратиметься на давні традиції світової академічної спільноти. Тому пошук нових форм та суб’єктів міжвузівської співпраці перебуває під особливою увагою керівництва закладу. Сьогодення ставить перед представниками української освітянської спільноти завдання забезпечити передачу позитивних знань, нічим не обмежуючи розвиток молодого покоління. І на наше переконання саме розширення міжнародних зв’язків між освітніми закладами дасть змогу найкращим чином підготувати фахівця, органічно адаптованого до життя у світі багатоманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до глобальних зв’язків. Далі пан Олег окреслив головні напрями співробітництва: наукові дослідження в галузі гуманітарних та соціальних наук, академічна мобільність викладачів та студентів, а також гостьові лекції провідних викладачів Генуезького університету.

Пані Паола Дамері заступниця ректора з питань міжнародного співробітництва, презентуючи свій заклад освіти зазначила, що сьогодні Університет це потужний науковий та освітній Центр Італії, який пропонує студентам ґрунтовну освіту та дає їм багато інструментів для професійного майбутнього. Університет Генуї надає великого значення якості викладання та досліджень, будучи одним із фундаментальних елементів забезпечення розвитку знань, що є основою справжніх інновацій та конкурентоспроможності фахівця на ринку праці. Пані Паола запропонувала певні кроки щодо встановлення співробітництва в галузі спільних наукових досліджень науковців Дніпровського гуманітарного університету та представників Школи соціальних наук Генуезького університету.

Пан Анджело Мусайо більш детально висвітлив процедурні питання укладання угоди між закладами та виразив впевненість, що співробітництво між нашими закладами буде взаємовигідним та стане поштовхом для розвитку активізації міжнародного академічного обміну, а також своєрідним каталізатором процесів модернізації закладів та їх освітньої та наукової діяльності, а також забезпечить органічне входження Дніпровського гуманітарного університету в міжнародний освітній простір.

Наприкінці зустрічі представники закладів дійшли згоди, що нині відкриті нові перспективи у співпраці. Обмін викладачами і студентами в частині підвищення академічної мобільності, проведення спільних наукових заходів, обмін науковими публікаціями, проведення спільних наукових досліджень, стажування в університетах – далеко не повний перелік напрямів співпраці.

Сторони домовилися про напрацювання механізмів реалізації співпраці між закладами вищої освіти та про ряд зустрічей представників університетів за напрямами діяльності.


Колектив Дніпровського гуманітарного університету висловлює слова вдячності представниками Генуезького університету за змістовну зустріч та сподівається на подальший плідний розвиток взаємовигідного співробітництва між нашими закладами!