• вул. Єрмолової, 35 А, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
13 трав. 2022 р.

Цього тижня відбулися зустрічі зі студентами, які здобуваються освіту за денною формою та опановують спеціальності «Право», «Психологія», «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа». Головною темою зустрічей була політика якості надання освітніх послуг та питання академічної доброчесності, зміни до внутрішніх документів, що регулюють порядок перевірки наукових робіт на наявність плагіату.

Під час зустрічі спікер заходу, фахівець із забезпечення якості освітньої діяльності Юлія Федосова розповіла про поняття, види, класифікацію плагіату, критерії та порядок визначення академічного плагіату за допомогою програм «Unichek» та «StrakePlagiarism».

У ході розмови обговорювалися також питання дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу – як науково-педагогічними працівниками, так і здобувачами освіти під час проведення підсумкових контролів, а також академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності. Учасники зустрічі активно долучилися до обговорення питань щодо видів порушень академічної доброчесності та наслідків.

Велику увагу приділено також порядку та методології  підготовки кваліфікаційних та курсових робіт, було надано конкретні поради щодо здійснення досліджень та подальшого його оформлення у вигляді наукового тексту.

Наприкінці кожної зустрічі охочі мали змогу почути ґрунтовні відповіді на питання, які виникали під час дискусії. Загалом зустріч відбулася у відкритому форматі, що свідчить про високий інтерес з боку студентів до питань академічної доброчесності.