• вул. Єрмолової, 35 А, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
11 трав. 2022 р.

Відбулась третя зустріч між представниками Дніпровського гуманітарного університету та Університету Святої Марії (м. Лондон, Великобританія). Цього разу темою зустрічі було обговорення напрямів науково-дослідної роботи в галузі психології, а також особливості та відмінності підготовки майбутніх психологів в університетах-учасниках зустрічі.

З боку Дніпровського гуманітарного університету виступила завідувач кафедри психології Людмила Пріснякова, яка ознайомила декана факультету освіти, гуманітарних та соціальних наук Університету Святої Марії Філіпа Бута та Програмного директора з психології Університету Святої Марії Піра Бруга з особливостями організації освітньої та науково-дослідної роботи кафедри. Пані Людмила зазначила, що в умовах сьогодення та воєнного стану зусилля викладачів кафедри спрямовані на підготовку фахівців, здатних активно включатися у вирішення конкретних проблем життя нашої країни. Всі викладачі та студенти активно долучаються до волонтерського руху психологів та отримують безцінний досвід професійної діяльності з людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Кафедра намагається залучати студентів до науково-дослідної роботи, яка спрямована на гармонійне поєднання теоретичної та практичної підготовки. Тобто за весь період навчання в університеті студенти отримують ґрунтовні теоретичні знання, які мають змогу поглибити під час сумісних наукових досліджень та участі у науково-практичних заходах кафедри – конференціях, круглих столах та тренінгах. З метою набуття студентами практичних навичок професійної діяльності та застосування отриманих теоретичних знань кафедрою проводяться тренінги, практична підготовка, а також студенти залучаються до роботи у Центрі психологічної допомоги.

Також пані Людмила зазначила, що освітні програми нашого університету спрямовані на підготовку фахівців, які здатні знайти себе в галузі вікової (педагогічної) психології, психології професійної діяльності та рекрутінгу, практичної психології – сімейного консультуванні, а також в галузі медичної психології. Предметну орієнтацію або спеціалізацію студенти обирають на останньому курсі і саме останній напрям – медична психологія – вже кілька років поспіль користується популярністю серед студентів.    

Саме про цей напрям підготовки фахівців більш детально розповіла професор кафедри Ірина Спіріна. Пані Ірина зауважила, що сучасна підготовка фахівців в галузі медичної психології сприяє усвідомленню випускниками університету ролі психолога в суспільному житті, його соціальної позиції, стилю і типу його професійного бачення реальності, збереження та зміцнення психічного здоров’я нації. І особливої актуальності вона набуває саме зараз. Вся підготовка ґрунтується на основних тенденціях розвитку сучасної психологічної практики, що намітилося в останні роки, та враховує той факт, що медична психологія знаходиться на стику медицини та психології. Якісну підготовку фахівців цього напряму забезпечують висококваліфіковані фахівці – доктори медичних та психологічних наук.

Особливості підготовки психологів в Університеті Святої Марії висвітлив Програмний директор з психології університету Пір Бруг. Він зауважив, що на бакалаврському рівні всі дисципліні, що передбачені освітньою програмою підготовки, є обов’язковими для студентів. Ці обов’язкові курси дають базову підготовку психологів. На магістерському рівні підготовка вже здійснюється з більшим ухилом у практичну сферу. Академічні програми, що реалізуються в університеті розроблені для того, щоб студенти опанували практичні навички діагностики та консультування, методологію проведення експериментів, технології роботи з інформацією і побудови теорій. Як правило, навчальні модулі складаються з дослідницької роботи, застосування статистичних методів, спостереження, а також ознайомлення з вузькими напрямками в психології. На переконання пана Піра програма підготовки в університеті дає можливість отримати престижний диплом бакалавра або магістра, який затребуваний роботодавцями з усього світу.

Наприкінці зустрічі Філіп Бут запропонував організувати «Zoom вечірку» між студентами-психологами Дніпровського гуманітарного університету та Університету Святої Марії. Цю ідею підтримали представники Дніпровського гуманітарного університету.

Університет висловлює вдячність організаторам зустрічі та представникам Університету Святої Марії за винайдену можливість і продуктивну зустріч! Сподіваємося на конструктивну працю в питаннях пошуку ідеального підходу до співпраці між нашими університетами, розвитку студентської взаємодії та цікавих проєктів!