• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
14 лип. 2021 р.

Ти з дитинства був на боці справедливості, завжди намагався вирішити конфлікти за допомогою слів та перемовин, а не бійки та кулаків.

Ти розумів, що кожний твій крок, кожне рішення матимуть наслідки – позитивні або негативні, в залежності від правильності кроку та прийнятого рішення. З роками ти збагнув, що лише досконало знаючи букву закону, розуміючись у законодавстві, в наш турбулентний та нестабільний час можна забезпечити охорону прав і свобод будь-якої людини та розбудувати демократичну та правову державу.

Якщо це про тебе – ми чекаємо тебе на навчання на освітню програму «Право» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти!

Сьогодні існує багато посад, які потребують юридичної освіти і які затребувані на ринку праці. Все залежить від тебе і твого бажання навчатися та отримувати ґрунтовні знання щодо завдань і принципів національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.

Ні для кого не секрет, що юридична освіта займає пріоритетне місце в системі вищої освіти, оскільки саме юридична наука відіграє особливу роль у розбудові демократичної державі та громадянського суспільства.

Досвідчені фахівці в галузі юриспруденції здатні позитивно впливати на розвиток суспільства в цілому та економіку, зокрема. Поряд з цим, сучасне суспільство висуває до юридичної професії вельми високі вимоги, які у повній мірі враховані у освітньо-професійній програмі «Право», що спрямована на формування фахівця здатного використовувати отримані знання під час здійснення професійної юридичної діяльності у цивільно-процесуальних або кримінально-процесуальних правовідносинах.

За чотири роки навчання ти матимеш змогу не тільки набути знання сучасних досягнень юридичної науки, але й отримаєш практичні інструменти вирішення спірних та колізійних питань юридичної практики, розвинеш навички врегулювання спорів та конфліктів, а також навички розробки та реалізації правових норм, забезпечення законності та правопорядку, дотримання та захисту прав і свобод людини.   

Під час навчання ти матимеш змогу на власний розсуд обирати певну кількість навчальних дисциплін, які сприятимуть більш глибокому розумінню юридичної професії, вихованню правосвідомості, розумінню правових цінностей та етичних стандартів професії.

Більш детально з описом освітньо-професійної програми можна ознайомитись за посиланням