• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
23 трав. 2021 р.

Особливістю сучасних стандартів вищої освіти є те, що вони забезпечують студентові можливість впливати на власне навчання та вибудовувати його відповідно до власних уподобань та інтересів. Це досягається шляхом включення до освітніх програм блоку вибіркових дисциплін соціально-гуманітарного та фахового спрямування.

Всі освітні компоненти в освітніх програмах, що реалізуються в університеті, розділені на дві частини – нормативні (обов’язкові для вивчення) та вибіркові. І саме останні покликані індивідуалізувати навчання та забезпечити студентам право на розбудову власної траєкторії навчання.

На цьому тижні вибір освітніх компонентів, що пропонуються студентам для вивчення у наступному 2021-2022 навчальному році, вперше проводився у форматі презентацій та обговорень. Викладачі кафедр ретельно підготувалися до зустрічі зі студентами – підготовлені презентації та описи вибіркових освітніх компонентів.

Кожна зустріч починалася із загальної характеристики освітньої програми, яку надавав її Гарант. Саме гаранти розповідали студентам про унікальність освітньої програми, її профілізацію та перелік дисциплін, які забезпечують поглиблення професійних знань та запропоновані студентам для вибору.

В ході зустрічей поряд із тематикою вибіркових компонентів обговорювалися їх роль та місце в підготовці фахівця, результати навчання, які має досягти студент за підсумками їх вивчення. Особливу увагу викладачі звертали на політику курсу, що презентували. Саме в цій частині обговорювалися «правила гри» під час його вивчення – вимоги до відвідувань занять, поведінки в аудиторії, принципів доброчесності в ході виконання запланованих робіт, поточного оцінювання та складання підсумкових контролів, як з боку студентів, так і з боку викладачів.

За підсумками зустрічей студенти до 30 травня 2021 року мають визначитися з власним вибором та надати Гарантам освітніх програм заяви про включення визначеної кількості освітніх компонентів до Індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік.

Саме такий формат на думку і викладачів, і студентів, полегшує вибір і дійсно сприяє більш якісній організації освітнього процесу та студентоцентрованого навчання.


Дякуємо викладачам за цікаві розповіді та презентації, а студентам університету за конструктивний діалог та бажання підвищити якість освітнього процесу!