• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
23 трав. 2021 р.

Сучасні вимоги до системи підготовки фахівців у сфері готельно-ресторанної справи потребують постійної актуалізації та оновлення змісту освіти, а також гармонійного поєднання теоретичних і фундаментальних знань із практичною підготовкою, мета якої набуття студентами спеціальних (фахових) компетентностей щодо здійснення професійної діяльності у галузі готельно-ресторанного бізнесу.

Випускова кафедра та гарант освітньо-професійної програми, усвідомлюючи відповідальність за якість підготовки фахівців, ініціювали зустріч зі стейкхолдерами – представниками управління соціальної сфери державного підприємства КБ «Південне», в складі якого є розвинена мережа пансіонатів та інших закладів готельно-ресторанного бізнесу. Метою заходу було обговорення напрямків подальшого співробітництва та презентація проєкту освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» підготовки фахівців зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». На зустрічі були присутні викладачі випускової кафедри, студенти, які здобувають освіту за цією програмою, Тетяна Дегтярьова, провідний фахівець управління соціальної сфери державного підприємства КБ «Південне» та Валентина Голобородько, старший адміністратор пансіонату «Сокіл».

Олена Юдіна, доктор економічних наук, доцент, завідувач випускової кафедри та Гарант презентувала присутнім оновлену освітньо-професійну програму. Під час виступу пані Олена детально зупинилася на новаціях, що втілені у проєкті, а також відзначила, що для успішного працевлаштування та подальшого кар’єрного зростання як керівника закладу сфери гостинності, випускнику програми поряд із фундаментальними знаннями організації готельної та ресторанної справи, специфіки цього виду професійної діяльності, потрібні знання та вміння з ораторської майстерності, психології спілкування із персоналом, клієнтами та партнерами у бізнесі. Велику роль мають також і знання іноземних мов. Робочою групою включено в програму великий перелік освітніх компонентів, які спрямовані на формування у студентів так званих «гнучких навичок».

За результатами презентації студенти активно дискутували щодо необхідності у майбутній професійній діяльності знань у галузі стандартизації та інженерної графіки, а також проєктування й будівництва закладів готельно-ресторанної сфери. Представники роботодавців і викладачі кафедри під час дискусії довели присутнім, що для ефективної організації та безпечної діяльності підприємства готельно-ресторанного бізнесу знання щодо властивостей будівельних матеріалів та конструкцій, способів їх взаємодії, опору матеріалів та методів роботи з ними є необхідними. Оскільки власник та колектив підприємства несуть відповідальність за життя та здоров’я споживачів послуг, а також мають забезпечити безпечні умови проживання та харчування.

Результатом зустрічі стало схвалення презентованої програми та обговорення заходів подальшої співпраці між роботодавцями, кафедрою та університетом в цілому. Позитивним є досвід залучення студентів університету до проходження практики на базі пансіонатів КБ «Південний» з метою набуття первинних навичок організації діяльності підприємств сфери гостинності, залучення роботодавців до проведення бінарних занять із навчальних дисциплін щодо організації готельного та ресторанного господарства, технології ресторанної продукції.

Загалом такі зустрічі відіграють важливу роль у підвищенні якості реалізації освітньо-професійних програм в університеті. Вони дають змогу наблизити підготовку фахівців до вимог ринку праці та врахувати позиції роботодавців щодо змісту підготовки готельєрів та рестораторів, а також є досить дієвим інструментом взаємодії ринку праці та освіти.

Бажаємо висловити слова подяки всім учасникам зустрічі за конструктивний діалог, цікаві презентації та сподіваємося на подальшу взаємовигідну співпрацю.