• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
14 трав. 2021 р.

Продовжується розбудова в Університеті внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Робота заснована на підвищенні ролі роботодавців, здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників у підготовці нової формації правників. В онлайн режимі на платформі Zoom відбулася робоча зустріч колективу авторів освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». До обговорення нової редакції програм долучилися висококваліфіковані фахівці юридичного профілю, випускники, викладачі та адміністрація Університету, а також здобувачі вищої освіти.

Учасники зустрічі обговорили сучасні вимоги до рівня знань та компетентностей правників. Особливу увагу під час обговорення змісту та структури презентованих освітніх програм приділили стану розвитку юридичної освіти, актуальності знань та компетентностей, які здобувачі набувають при опануванні освітніх компонентів, передбачених освітньо-професійними програмами, а також вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» до підготовки фахівців.

Проєкти освітніх програм презентували їх гаранти – Микола Потіп та Тетяна Алфьорова. Микола Потіп у презентації проєкту докладно зупинився на унікальності освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня, яка втілена у освітніх компонентах «Нормотворчість та юридична техніка у зарубіжних країнах (англійською мовою)» і «Принципи судочинства в Україні та проблеми їх реалізації судами». Завідувач випускової кафедри права Тетяна Лежнєва наголосила на тому, що ці компоненти дійсно становлять унікальність програми, яка отримала подальший розвиток у запланованій викладачами кафедри колективній монографії з тематики останньої освітньої компоненти.

Під час презентації були розглянуті зауваження та пропозиції роботодавців та випускників минулих років. Переважна більшість пропозицій у проєктах врахована. Доцент кафедри Станіслав Черноп’ятов звернув увагу на певне дублювання деяких освітніх компонентів, а також запропонував, враховуючи практики провідних юридичних вишів України, об’єднати освітні компоненти «Конституційне право України» та «Державне право зарубіжних країн» в межах єдиної компоненти «Конституційне право», розрахованої на три семестри.

Здобувач 4 курсу Ян Ряснянський запропонував збільшити кількість практичних годин з компоненти «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» та переглянути її зміст. На думку здобувача, під час навчання не вистачало саме навичок використання відкритих баз даних та реєстрів. Цю пропозицію підтримали також інші присутні здобувачі. Свої враження від реалізації освітніх програм також висловили здобувачі Олександр Гладуш, Анастасія Пшенична, Анастасія Луніна, Михайло Лижин, Олена Капустіна.

Всі зауваження прийняті робочою групою до розгляду.

Гостра дискусія відбулася щодо переліку вибіркових освітніх компонент, порядку та термінів їх вибору. Учасники обговорили порядок обрання освітніх компонент, їх роль та місце у формуванні майбутнього юриста. Учасники підтримали пропозиції робочої групи щодо зміщення початку розбудови індивідуальної освітньої траєкторії на другий семестр першого року навчання – як для бакалаврів, так і для магістрів.

Гаранти освітніх програм та члени робочої групи висловлюють вдячність учасникам зустрічі за конструктивний діалог, цікаву дискусію та ґрунтовні пропозиції.

Маємо надію, що такий формат співпраці матиме позитивні наслідки та сприятиме підвищенню якості реалізації освітніх програм, розвитку кафедри та Університету в цілому.