• Приєднуйся:
  •  
30 квіт. 2021 р.

Дніпровський гуманітарний університет проводить І Міжнародну науково-практичну конференцію «Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення», яка відбудеться 17 червня 2021 року.

До участі у конференції запрошуються представники міжнародних організацій, закладів вищої освіти, наукових установ, правоохоронних органів та суду, недержавних установ України та іноземних держав, які на міждисциплінарному рівні будуть обговорювати проблеми щодо забезпечення правопорядку та протидії злочинності.

Мета конференції

Метою конференції є об’єднання зусиль працівників правоохоронних органів України та іноземних держав, європейських та світових експертів, інших осіб, заінтересованих у розв’язанні проблем забезпечення правопорядку та протидії злочинності, дослідження досвіду у цій сфері в глобальній, регіональній та місцевій перспективі.

Основні тематичні напрями конференції

  • теоретико-правові та концептуальні підходи забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі;
  • міжнародно-правові та внутрішньодержавні механізми забезпечення прав людини;
  • адміністративно-правові засоби забезпечення правопорядку;
  • приватноправові відносини у контексті забезпечення правопорядку;
  • міжнародний досвід діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн щодо забезпечення правопорядку та протидії злочинності;
  • сучасний стан протидії злочинності в Україні та у світі;
  • кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні, криміналістичні та оперативно-розшукові аспекти протидії злочинності;
  • питання міжнародного співробітництва у протидії злочинності.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

До 10.06.2021 року учасникам конференції необхідно заповнити заявку на участь у конференції (українська, англійська, російська) та надіслати тези на електронну адресу: ird.dgu2020@gmail.com.

Матеріали здобувачів вищої освіти приймаються лише у співавторстві з науковим керівником.

За результатами роботи конференції буде підготовлено збірник матеріалів науково-практичної конференції у PDF-форматі, який буде надіслано авторам на їх електронну адресу та розміщено на сайті https://dgu.edu.ua

Участь у конференції та публікація матеріалів безкоштовна.

Конференція буде проводитись у дистанційному форматі з використанням платформи Zoom. Програма, ідентифікатор та пароль конференції буде надіслано учасникам на електронну адресу. Початок конференції о 1000.

Координатори заходу:

+380 (097) 916-63-93 – Лежнєва Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, mail: k0979166393@gmail.com

+38 (066) 633-05-70 – Мірошник Андрій Дмитрович, фахівець з міжнародних зв’язків відділу організації наукової роботи, міжнародних зв’язків та академічної мобільності, e-mail: ird.dgu2020@gmail.com

Більш детальна інформація за посиланням