• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  

Підсумкова атестація випускників університету

17 лют. 2021 р.

15 лютого 2021 року у Дніпровському гуманітарному університеті розпочалась підсумкова атестація студентів випускних курсів спеціальностей «Психологія», «Право» та «Туризм», які здобувають освіту ступеня «бакалавр» за заочною формою, та ступеня «магістр» – за денною та заочною формами здобуття освіти.

Підсумкова атестація – це заключний етап підготовки фахівців, який проходить у формі комплексних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт. В цей період працюватимуть три екзаменаційні комісії, до складу яких увійшли висококваліфіковані викладачі випускових кафедр. Очолюють комісії визнані фахівці у відповідних галузях професійної діяльності.

Старту атестації передували консультації викладачів зі студентами щодо порядку її проведення та принципів академічної доброчесності під час складання іспитів. Викладачі випускових кафедр надали студентам рекомендації – як підготуватися до атестації, на що треба звернути увагу під час підготовки до складання іспитів та захисту кваліфікаційних робіт.

«Під час іспиту оцінюються знання кожного випускника і вміння їх застосовувати для вирішення ситуативних завдань професійної діяльності. А ось захист магістерських робіт – це майже театральне дійство. Майбутні фахівці під час виступу поряд із знаннями теоретичних засад професійної діяльності мають продемонструвати навички їх використання на практиці, публічного виступу на професійну тематику, аргументації та поваги до думки співрозмовника», – розповіла декан факультету права та психології Тетяна Алфьорова.

Марафон атестаційних іспитів триватиме до 26 лютого. Загалом до підсумкової атестації допущені 199 студентів. За першими враженнями членів екзаменаційної комісії, вони показують достатній рівень теоретичних знань та практичні навички вирішення професійних завдань, які є обов’язковою складовою підсумкової атестації. До того ж випускники демонструють високі результати навчання, уміння та навички, що передбачені програмами атестаційних екзаменів.

Шановні випускники, для поліпшення якості освітнього процесу та освітнього середовища Університету, зокрема, просимо Вас пройти онлайн-опитування «Освітньо-професійна програма очима випускників» за посиланням.

Бажаємо подальших успіхів, натхнення, творчих звершень та
успішних результатів як випускникам, так і екзаменаторам!