• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Студентський науковий гурток «Турактив»
 

Студентський науково-практичний гурток «Турактив» кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності Дніпровського гуманітарного університету - це об’єднання активних студентів під керівництвом науково-педагогічного керівника від кафедри. Основна діяльність гуртка спрямована на опанування студентами фундаментальних основ розвитку туризму, науково-практичних принципів, підходів, концепцій, якими повинен володіти майбутній фахівець в галузі туризму.


Науково-практичний гурток – форма організації пізнання студентами базових наукових принципів, які інтегруються у комплекс практичних аспектів розвитку туризму, як елементу економічної системи. В роботі гуртка застосовуються принципи критичного мислення, що спонукають студентів до самостійного розуміння важливих питань розвитку туризму на міжнародному, національному та локальному рівнях.

Членами науково-практичного гуртка можуть стати всі бажаючі, хто цікавиться туристичною тематикою та готовий регулярно відвідувати тематичні зустрічі.

Основною метою діяльності науково-практичного студентського гуртка «Турактив» є підтримка інтересу до туристичної галузі в цілому, як до міжсекторального перспективного комплексу, та розвитку навичок самостійного опрацювання науково-практичних матеріалів та прийняття управлінських рішень.

Основними завданнями гуртка є:


  • сприяння закріпленню інтересу студентів до обраної спеціальності та розуміння того, як можна реалізувати свої знання у професійному житті.
  • підвищення рівня розуміння студентами науково-аналітичної інформації, які можуть бути використані ними в майбутній професії.
  • сприяння підвищенню інтересу та здібностей  до проведення самостійних наукових досліджень за туристичною тематикою.
  • сприяння підвищенню рівня прийняття практичних рішень щодо створення, популяризації та підтримці туристичних можливостей на різних рівнях репрезантації.

Науковий керівник студентського гуртка:


Стоян Катерина Сергіївна
Доцент кафедри ЕМТД
Кандидат економічних наук
Google Scholar | ORCID
 
Список членів активу наукового гуртка кафедри ЕМТД: