• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  
Студентський науковий гурток з проблем готельно-ресторанного бізнесу
 

Студентський науковий гурток з проблем готельно-ресторанного бізнесу спрямований на дослідження актуальних питань стратегічного розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні й світі, розкриття проблем менеджменту, маркетингу, прогнозування та планування діяльності підприємств індустрії гостинності, виявлення і оцінювання сучасних тенденції їх економічного зростання, проведення аналізу наукового базису новітніх технологій в сфері туризму та впливу інновацій на якість і ефективність надання готельно-ресторанних послуг.

 

Метою наукового гуртка є:


 • залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності.
 • сприяння розвитку наукового мислення і навичок щодо вирішення теоретико-прикладних проблем сфери послуг.
 • обговорення актуальних питань та визначення сучасних шляхів розвитку індустрії гостинності.
 • забезпечення реалізації інтелектуального потенціалу і розвитку творчої ініціативи студентів, формування їх науково-теоретичних та практичних компетентностей.

 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:


 • розвиток навичок самостійної творчої наукової роботи студентів, накопичення досвіду проведення наукових досліджень;
 • підвищення рівня фахової майстерності та професійної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • поглиблене вивчення досягнень сучасної науки у готельно-ресторанній справі, використання наукових підходів щодо виявлення сучасних проблем функціонування підприємств сфери послуг і формування ефективних шляхів їх розвитку.
 • вироблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення процесу управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, покращення результатів їх діяльності й підвищення якості послуг.

 

Реалізація завдань наукового гуртка здійснюється у наступних формах наукової діяльності:


 • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і т. ін.;
 • підготовка до публікації наукових статей (тез) студентів у наукових виданнях;
 • участь в конкурсах студентських науково-дослідних робіт, предметних олімпіадах, ділових іграх, наукових, освітніх та бізнес-проєктах;
 • виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики.

Виконання студентами дослідницьких завдань забезпечує оволодіння новими принципами і методами наукового пошуку, сприяє формуванню їх наукового світогляду, підвищенню професійної підготовки і особистої конкурентоздатності на сучасному ринку праці.

 

Науковий керівник студентського гуртка:


Юдіна Олена Іванівна
Завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу 
Кандидат економічних наук, доцент