• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  

Факультет права та психології – освітній, науковий і культурно-виховний структурний підрозділ університету, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 081 «Право» та 053 «Психологія» освітніх ступенів перший (бакалаврський) і другий (магістерський).

Факультет права та психології знаходиться за адресою: 49033, м. Дніпро, вул. Єрмолової, 35 (2 та 3 поверхи навчального корпусу).

ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ

Діяльність колективу факультету спрямована на:
 • вивчення світових наукових здобутків, тенденцій розвитку науки та освіти з правових і психологічних напрямків;
 • створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця, формування високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму і соціальної відповідальності;
 • розвиток міжнародного наукового співробітництва;
 • практичну підготовку здобувачів освіти.
Освітню, виховну, методичну і науково-дослідну діяльність на факультеті провадять досвідчені науково-педагогічні працівники.
На факультеті працює юридична клініка «Правова допомога». Метою діяльності юридичної клініки є всебічний розвиток юридичної освіти, надання практичних знань і формування навичок у майбутніх юристів.
Основними завданнями клініки є:
 • надання безоплатної правової допомоги найбільш незахищеним верствам населення;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • обмін юридичною інформацією між населенням, засобами масової інформації.

ПІДРОЗДІЛИ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет права та психології є структурним підрозділом університету, до складу якого входять три кафедри:


КЕРІВНИЦТВО ФАКУЛЬТЕТУ

Тво декана, завідувач кафедри права
Лежнєва Тетяна Миколаївна
кандидат юридичних наук, доцент

Кабінет: 212
Завідувач кафедри психології
Пріснякова Людмила Макарівна
кандидат психологічних наук, доцент

Кабінет: 311-2
Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Кузьменко Вячеслав Віталійович
доктор філософських наук, професор

Кабінет: 215-4
Методист
Гончаренко Надія Костянтинівна
філолог, юрист

Телефон: (056) 767-35-18, (094) 911-05-18
Кабінет: 212