• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Полякова Світлана Василівна
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Проректор з соціально-гуманітарної та профорієнтаційної роботи  Дніпровського гуманітарного університету.

У 2003 р. закінчила магістратуру Дніпропетровського державного університету  за спеціальністю «Українська мова та література». У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних  наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему «Стильові домінанти оповіді в романістиці Бориса Харчука». У 2014р. присуджено вчене звання доцента по кафедрі української літератури .

Науково-педагогічною діяльністю займається з 2000 року (займала посади викладача, старшого викладача, доцента Дніпровських ВНЗ України).

Робота в Дніпровському транспортно-економічному технікумі (2000-2005 рр.).

З 2005 по 2007 рік працювала на різних посадах науково-педагогічного працівника в Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ (Юридична академія МВС), Дніпровському гуманітарному університеті.

З 2007 до 2018 року була доцентом кафедри української літератури факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, поєднуючи викладацьку діяльність з гуманітарно-виховною роботою. В ДНУ ім. О.Гончара була керівником «Школи молодого куратора», опікувалася кураторською роботою з іноземними студентами на факультеті української й іноземної філології та мистецтвознавства.

З 2018 року очолювала кафедру мовної підготовки факультету туризму та готельно-ресторанної справи Дніпровського гуманітарного університету (2018-2019 рр.).

З 2019р. проректор з виховної, профорієнтаційної роботи та зовнішніх зв’язків, завідувач кафедри культурології, етнології та спортивного туризму факультету туризму та готельно-ресторанної справи Дніпровського гуманітарного університету (2019-2020рр.).

З 30 серпня 2020 р. призначена на посаду проректора з соціально-гуманітарної та профорієнтаційної роботи Дніпровського гуманітарного університету. З 1 вересня 2020 р. працює за сумісництвом на посаді доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  факультету права та психології.

Заступник Голови приймальної комісії Дніпровського гуманітарного університету (2019-2021 рр.).

Член вченої ради Дніпровського гуманітарного університету.

Автор та співавтор більше 120 наукових праць (серед яких монографія) з філології, методичних розробок, тез доповідей, опублікованих за результатами участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах. Є учасником міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових-практичних конференцій.

Регулярно проходить міжнародні програми підвищення кваліфікації та міжнародне стажування за напрямами підготовки фахівців освіти.

За період науково-педагогічної діяльності викладала навчальні дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Мова і термінологія наукових досліджень», «Історія української культури», «Історія світової та художньої культури», «Риторика», «Художня література для дітей», «Історія української літератури».

Загальний науково-педагогічний стаж складає 21 рік.

Наукові нагороди, відзнаки:

Лауреат всеукраїнської премії «Працівникам освіти України» всеукраїнського благодійного фонду «Вдячність. Визнання. Надія.». Нагороджено бронзовою медаллю №0062 лауреата Всеукраїнської премії «Працівникам освіти України» від 25.09.2019 р.

Основні напрями наукового дослідження – лінгвокультурологія, лінгвістика, культурологія, культура і мистецтво, методика викладання, методологія культурологічних досліджень.

Викладає  дисципліни – «Методика викладання у вищій школі»,  «Педагогіка та психологія вищої школи».