• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Потіп Микола Миколайович 
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри права

У 2008 році закінчив Дніпропетровський гуманітарний університет за спеціальністю «Правознавство» за ОКР «бакалавра» та отримав кваліфікацію юрист. У 2009 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ спеціальністю «Правознавство» за ОКР «спеціаліст» та отримав кваліфікацію юрист. У 2010 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ спеціальністю «Правознавство» за ОКР «магістр» та отримав кваліфікацію юрист.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право з 3 квітня 2014 р. Кандидатську дисертацію за темою «Розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування».

Доктор юридичних наук; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.; тема: «Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері приватизації в Україні».

Вчене звання доцент кафедри цивільно-правових дисциплін з 2015 року.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти  понад 10 років.

Є автором та співавтором понад 50 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць.

Основні праці:

  • Щодо сутності компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування ( 2012).
  • Роль Кабінету Міністрів України в процесі розмежування компетенції між органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2015).
  • Публічне управління у сфері приватизації: адміністративно-правові засади: монографія (2019).
  • Акт застосування права як засіб публічного управління та правового регулювання у сфері приватизації (2019).

Напрями наукових досліджень: актуальні проблеми публічного управління, реформування аграрного сектору України, земельна реформа.

В Університеті викладає навчальні дисципліни: «Аграрне право», «Господарське право»,  «Господарське процесуальне право», «Екологічне право», «Земельне право»,  «Цивільне та торгівельне право  зарубіжних країн», «Теоретико прикладні проблеми правового регулювання господарських відносин», «Підприємницьке право».