• Приєднуйся:
  •  
Кириченко Олег Вікторович
доктор юридичних наук, професор,
ректор університету,
професор кафедри права

 

Проходив службу в органах внутрішніх справ з жовтня 1992 р. по листопад 2015 р. (полковник міліції у відставці). У 1994 р. закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України, а у 1999 р. – Запорізький юридичний інститут МВС України. Працював в оперативних підрозділах Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Запорізькій області (1994-1999 рр.), навчався в ад’юнктурі (1999-2002 рр.) та працював на кафедрі кримінального права та кримінології (2002-2007 рр.) Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2007 по 2015 рр. обіймав посади начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Запорізького юридичного інституту та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а з 2016 р. по липень 2020 р. – завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 23 липня 2020 р. призначений на посаду першого проректора Дніпровського гуманітарного університету, а з 13 січня 2021 р. – ректором університету. З 2 вересня 2020 р. працює в університеті за сумісництвом на посаді професора кафедри права.

Є консультантом (експертом) Центру криміналістичних досліджень юридичного факультету Університету Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словацька Республіка).

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, а у 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. У 2007 р. отримав вчене звання «доцент» кафедри кримінального права та кримінології, у 2021 р. – вчене звання «професор» кафедри права.

Є автором (співавтором) понад 160 наукових та навчальних робіт, у тому числі 7 монографій, одного підручника (з грифом Міністерства внутрішніх справ України) та 9 навчальних посібників (з них 4 – з грифом Міністерства освіти і науки України).

Приймав участь у міжнародних науково-практичних заходах, які відбувалися за межами країни, з доповідями з актуальних проблем протидії злочинності: м. Мост (Чеська Республіка, 2017 р.), м. Астана (Республіка Казахстан, 2019 р.), м. Братислава (Республіка Словаччина, 2020 р.). За запрошенням Міністерства Енергетики США прийняв участь у Міжнародному семінарі з виявлення, розслідування і кримінального переслідування злочинів, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіоактивними та ядерними матеріалами (м. Братислава Республіки Словаччини, 2018 р.).

Під його керівництвом здобувачами (аспірантами, ад’юнктами) захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальностей 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, а також одна дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (спеціальність 081 «Право», галузь знань 08 Право). На сьогодні здійснює керівництво 4 здобувачами наукового ступеня доктора юридичних наук та доктора філософії.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

– СРД 64.700.07 Харківського національного університету внутрішніх справ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»;

– Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Неодноразово заохочувався Міністерством внутрішніх справ України, Дніпропетровською та Запорізькою обласними державними адміністраціями, Дніпропетровською та Запорізькою обласними радами.

Основні напрями наукового дослідження – теоретико-прикладні проблеми протидії кримінальним правопорушенням проти громадської безпеки, оперативно-розшукова протидія злочинам в системі протидії злочинності.

Викладає дисципліни – «Кримінологія», «Міжнародні стандарти в галузі кримінального судочинства та запобігання злочинності», «Державна політика у сфері протидії злочинності».