• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Кириченко Олег Вікторович
доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри права

Проходив службу в органах внутрішніх справ з жовтня 1992 р. по листопад 2015 р. (полковник міліції у відставці). У 1994 р. закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України, а у 1999 р. – Запорізький юридичний інститут МВС України. Працював в оперативних підрозділах Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Запорізькій області (1994-1999 рр.), навчався в ад’юнктурі (1999-2002 рр.), працював на кафедрі кримінального права та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України (2002-2007 рр.). З 2007 по 2015 р. обіймав посади начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Запорізького юридичного інституту та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а з 2016 р. по липень 2020 р. – завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 
З 23 липня 2020 р. призначений на посаду першого проректора Дніпровського гуманітарного університету, а з 13 січня 2021 р. – ректором. З 1 липня 2020 р. працював за сумісництвом на посаді професора кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету, а з 2 вересня 2020 р. – на посаді професора кафедри права факультету права та психології.
 
У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, а у 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. У 2007 р. отримав вчене звання «доцент» по кафедрі кримінального права та кримінології.
Автор понад 150 наукових та навчальних робіт, у тому числі 6 монографій, 14 підручників і навчальних посібників (з них 4 – з грифом Міністерства освіти і науки України, 1 – з грифом МВС України).
 
Під його керівництвом здобувачами захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальностей 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. На сьогодні здійснює керівництво 5 здобувачами наукового ступеня доктора юридичних наук та доктора філософії (кандидата юридичних наук).
 
Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
– СРД 64.700.07 Харківського національного університету внутрішніх справ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»;
– Д 08.727.02 Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».
 
Неодноразово заохочувався Міністерством внутрішніх справ України, Дніпропетровською та Запорізькою обласними державними адміністраціями, Дніпропетровською та Запорізькою обласними радами.
 
Основні напрями наукового дослідження – теоретико-прикладні проблеми протидії злочинам проти громадської безпеки, оперативно-розшукова протидія злочинам в системі протидії злочинності.
 
Викладає дисципліни – «Кримінологія», «Міжнародні стандарти в галузі кримінального судочинства та запобігання злочинності».