• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Юдіна Олена Іванівна
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

У 2006 р. закінчила фінансово-економічний факультет Дніпропетровського університету економіки та права за спеціальністю «економіка підприємства». Має кваліфікацію: спеціаліст з економіки підприємства, товарознавець за спеціальністю «товарознавство та організація торгівлі». Після закінчення аспірантури з відривом від виробництва в 2009 р. за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності з ресурсозбереження на підприємстві» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського університету економіки та права. У 2021 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління сталим економічним розвитком підприємств сфери послуг: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у спеціалізованій вченій раді Д 44.887.01 Полтавської державної аграрної академії. 

Основні публікації: одноосібна монографія «Управління сталим економічним розвитком підприємств сфери послуг на основі моніторингу витрат» (2020), одноосібна монографія «Особливості організації інноваційної діяльності у сфері ресурсозбереження» (2013), монографія «Ресурсно-інноваційний інструментарій формування конкурентоздатних підприємницьких структур» (2014), колективна монографія «Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті Європейської інтеграції» (2016). Загальний список наукових та навчально-методичних праць налічує понад 100 найменувань. Неодноразово брала участь у організаційному комітеті всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій МОНУ, а також у суспільних міжнародних проєктах ВНЗ і державних установ України, Європейського союзу та США, проходила стажування у вищих навчальних закладах України та закордонних закладах вищої освіти. Має досвід роботи бухгалтера, товарознавця, менеджера у сфері обслуговування.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємств готельно-ресторанного господарства», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Організація послуг харчування», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», «Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу».