• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  

Кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності (ЕМТД) є навчально-науковим структурним підрозділом факультету туризму та готельно-ресторанної справи Дніпровського гуманітарного університету.


Очолює кафедру ЕМТД завідувачка – Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент.

Кафедра ЕМТД здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на бакалаврському та магістерському рівнях за денною та заочною формами навчання за спеціальністю 242 «Туризм».
Кафедра ЕМТД забезпечує викладання понад 60 навчальних дисциплін. Підготовка менеджерів туристичного бізнесу включає як загально-професійну підготовку фахівців з туризму, так і профільну підготовку – зокрема, через впровадження вибіркових навчальних дисциплін щодо спеціалізованих видів туризму та міжнародного туризму. До проведення навчальних занять, науково-дослідної роботи та іншої діяльності регулярно залучаються провідні спеціалісти регіону в галузі туризму.
Сфери наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри стосуються туризму як комплексної соціально-економічної системи, пов’язаної з розширенням життєвого простору людини. Загальнокафедральною темою наукових досліджень є «Теоретико-прикладні проблеми розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі». На кафедрі під керівництвом кандидата економічних наук, доцента кафедри Стоян Катерини Сергіївни діє науковий гурток «Турактив», який сприяє розвитку науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти з проблем туризму.
На кафедрі ЕМТД на постійній основі працюють 3 доктори економічних наук, один доктор політичних наук, 2 кандидати економічних наук, один кандидат географічних наук, один кандидат технічних наук.

СКЛАД КАФЕДРИ

Тесленко Тетяна Вікторівна
Завідувач кафедри 
Кандидат економічних наук, доцент
Сазонець Ігор Леонідович
Професор кафедри
Доктор економічних наук, професор
Джинджоян Володимир Вергарович
Професор кафедри
Доктор економічних наук, доцент
Торяник Володимир Миколайович
Професор кафедри
Доктор політичних наук, професор
Стоян Катерина Сергіївна
Доцент кафедри
Кандидат економічних наук
Google Scholar | ORCID
Агеєв Юрій Олексійович
Доцент кафедри
Кандидат технічних наук, доцент
Google Scholar | ORCID
Ходак Ольга Віталіївна
Старший викладач кафедри
Google Scholar | ORCID
Детальніше ►
 
Заяць Леонід Григорович
Старший викладач кафедри
Google Scholar | ORCID
Детальніше ►
 
Родінський Віктор Олексійович
Старший викладач кафедри
Google Scholar | ORCID
Детальніше ►
 
Сардак Сергій Едуардович
Професор кафедри (за сумісництвом)
Доктор економічних наук, професор
Суматохіна Ірина Миколаївна
Доцент кафедри (за сумісництвом)
Кандидат географічних наук, доцент