• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  
Джинджоян Володимир Вергарович
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, доктор економічних наук, доцент, професор Міжнародної академії інформаційних технологій при Академії наук Республіки Білорусь (член ДСІ ООН).

У 2001 році закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами» й отримав кваліфікацію «економіст». У 2019 році отримав диплом за спеціальністю «Право», а у 2020 році – магістратуру за спеціальністю «Туризм».

З 1986 по 1996 рр. працював у сфері надання транспортних послуг. На протязі багатьох років займав посаду заступника декана з навчальної роботи в Дніпропетровському національному університеті. З 2015 по 2020 рр. в Дніпровському гуманітарному університеті здійснював керівництво кафедрою економіки та менеджменту туристичної діяльності. За цей час в університеті відкрив та акредитував магістратуру з туризму, успішно провів акредитацію бакалаврату. З 2020 по 2021 рік очолював факультет туризму та готельно-ресторанної справи.

У 2015 році в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» за темою «Концептуалізація системи управління підприємством на основі послуг інформатизації». У тому ж році отримав ступень доктора філософії. У 2018 році отримав вчене звання доцента. Захистив докторську дисертацію у 2020 році за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Структурні детермінанти функціонування і розвитку туристичних підприємств в контексті соціальної парадигми».

Викладає дисципліни: Основи туризмознавства, Організація туризму, Інноваційні технології в туризмі, Державне та регіональне управління туризмом, Управління розвитком туризму.

Основні напрямки наукових досліджень: управління підприємствами, інноваційні технології в управлінні суб’єктами підприємницької діяльності, розвиток туристичної індустрії.

Основні публікації: посібник «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (2006), навчальний посібник з грифом МОНУ «Розміщення продуктивних сил» (2006), навчальний посібник з грифом МОНУ «Размещение продуктивных сил» (2009), навчальний посібник з грифом МОНУ «Маркетинг» (2009), монографія «Науково-методичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці» (2010), навчальний посібник з грифом МОНУ «Регіональна економіка» (2011), монографія «Продвижение турпродукта современными інструментами туристического маркетинга. Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи»  (2016), навчальний посібник «Маркетинг» (2018), навчальний посібник «Безпека в туризмі» (2018), підручник «Реклама та PR у сфері туризму» (2018), навчальний посібник «Словник-довідник. Механізм державного управління туристичною галуззю в Україні» (2020), монографія «Базисні детермінанти розвитку туристичних підприємств на основі їх соціальної діяльності» (2020), монографія «Детермінанти функціонування туристичних підприємств на основі розвитку їх соціальної діяльності» (2020), монографія «Визначення пріоритетів соціальної діяльності туристичних підприємств та їх розвитку Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва» (2020), посібник з дисципліни «Основи туризмознавства» (2020). Загальний список наукових та навчально-методичних праць налічує понад 150 найменувань.

Неодноразово походив підвищення кваліфікації й стажування за програмами підготовки фахівців міжнародним стандартам обліку, аудиту та новітніх інформаційних технологій. У 2017 році отримав вчене звання професора Міжнародного наукового громадського об’єднання «МАІТ» (Республіка Білорусь) в галузі інформаційних технологій (економіка). Володіє англійською та польською мовами.