• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра

На основі повної загальної середньої освіти

Вступники подають заяви:

- в електронній формі;

- у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних техно­логій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі
вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за спів­бесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законо­давст­вом);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію або оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал сертифіката (сертифікатів) зов­нішнього незалежного оцінювання;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікайційного рівня спеціаліста

Вступники подають заяви у паперовій формі

Під час подання заяви в паперовій формі
вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законо­давст­вом);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію або оригінал  документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал сертифіката (сертифікатів) зов­нішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра

Вступники подають заяви:

- в електронній формі;

- у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в університеті;
 • за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі
вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законо­давст­вом);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію або оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.