• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра

ДЕННА ФОРМА
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО)

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2021 року зареєструватися на інтернет-сайті за елек­трон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (розділ "ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО (НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)"), де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • додатка до свідоцтва (атестата) про повну загаль­ну середню освіту (аркуш, де вказані оцінки з предметів, які вивчались);
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • довідки про реєстрацію місця прожи­вання особи (якщо Ви претендуєте на враху­вання у конкурсному балі сільського коефіцієнта).

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 14 по 23 липня 2021 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами (співбесіда, складання вступних випробувань), Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами.

Подання заяв здійснюється з 14 по 16 липня 2021 року!

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

10 серпня 2021 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 19 серпня 2021 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал свідоцтва (атестата) про здобуття повної загальної середньої освіти, і додаток до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

5. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору на навчання та договору про надання платної освітньої послуги, 20 серпня 2021 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ДЕННА ФОРМА
НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2021 року зареєструватися на інтернет-сайті за елек­трон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (розділ "ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО (НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА)"), де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • додатка до документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (всі сторінки додатку до диплому одним файлом в форматі pdf);
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см.

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 14 по 23 липня 2021 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами, Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами.

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З 24 по 30 липня 2021 року Вам необхідно скласти фахове вступне випробування згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Право» ➠ «Теорія держави та права»
 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Загальна психологія»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» ➠ «Економічна теорія»

5. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

4 серпня 2021 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 19 серпня 2021 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

6. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору на навчання та договору про надання платної освітньої послуги, 20 серпня 2021 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ДЕННА ФОРМА
- НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА)
- НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ВСТУПНИКИ, ЯКІ НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РОКУ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА - НА СТАРШІ КУРСИ)

1. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

З 14 липня по 9 серпня 2021 року Вам потрібно особисто подати до приймальної комісії університету наступні документи:

 • заяву на вступ;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію або оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал сертифіката (сертифікатів) зов­нішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2. СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

З 10 по 12 серпня 2021 року Вам необхідно скласти фахове вступне випробування згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Право» ➠ «Теорія держави та права»
 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Загальна психологія»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» ➠ «Економічна теорія»

3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

13 серпня 2021 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

До 17.00 години 19 серпня 2021 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра).

4. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору на навчання та договору про надання платної освітньої послуги, 20 серпня 2021 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

   

ЗАОЧНА ФОРМА
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО)

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2021 року зареєструватися на інтернет-сайті за елек­трон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (розділ "ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО (НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ)"), де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • додатка до свідоцтва (атестата) про повну загаль­ну середню освіту (аркуш, де вказані оцінки з предметів, які вивчались);
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • довідки про реєстрацію місця прожи­вання особи (якщо Ви претендуєте на враху­вання у конкурсному балі сільського коефіцієнта).

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 14 липня по 12 серпня 2021 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами (співбесіда, складання вступних випробувань), Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами.

Подання заяв здійснюється з 14 липня по 5 серпня 2021 року!

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

13 серпня 2021 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 19 серпня 2021 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал свідоцтва (атестата) про здобуття повної загальної середньої освіти, і додаток до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

5. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору на навчання та договору про надання платної освітньої послуги, 20 серпня 2021 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ЗАОЧНА ФОРМА
НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОСОБИСТОГО ЕЛЕКТРОННОГО КАБІНЕТА ВСТУПНИКА

Вам потрібно з 01 липня 2021 року зареєструватися на інтернет-сайті за елек­трон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/ (розділ "ВСТУП ІЗ СЕРТИФІКАТОМ ЗНО (НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА)"), де зазначити свої дані, після перевірки яких в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, Ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://vstup.edbo.gov.ua/

В особистому електронному кабінеті Ви вносите до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку з Вами закладу освіти, завантажуєте скановані копії (фотокопії):

 • додатка до документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (всі сторінки додатку до диплому одним файлом в форматі pdf);
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см.

Ознайомитися з процедурою реєстрації Ви також можете за допомогою відеороз'яснення.

2. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Заява подається в електронній формі через особистий елек­трон­ний кабінет вступника в період з 14 липня по 5 серпня 2021 року.

Для подання заяви Ви обираєте заклад вищої освіти, освітній ступінь, форму здобуття освіти та спеціальність. Після натискання кнопки "ПОШУК" Ви отримаєте перелік конкурсних пропозицій, на які є можливість подати заяву на вступ.

Введіть необхідні дані та натисніть кнопку "ПОДАТИ ЗАЯВУ". Подання заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Увага! Якщо Ви вступаєте за спеціальними умовами, Вам потрібно звернутися особисто до приймальної комісії університету з документами, необхідними для вступу та документом, що дає право вступати за спеціальними умовами.

3. СТАТУС ПОДАНОЇ ЗАЯВИ

Приймальна комісія може надати Вашій заяві один з наступних статусів:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

4. СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З 6 по 12 серпня 2021 року Вам необхідно скласти фахове вступне випробування згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Право» ➠ «Теорія держави та права»
 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Загальна психологія»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» ➠ «Економічна теорія»

5. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

13 серпня 2021 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

1) До 17.00 години 19 серпня 2021 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2) Підписати власну електронну заяву, роздруковану в Приймальній комісії.

6. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору на навчання та договору про надання платної освітньої послуги, 20 серпня 2021 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.

 

ЗАОЧНА ФОРМА
- НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА)
- НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ВСТУПНИКИ, ЯКІ НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РОКУ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА - НА СТАРШІ КУРСИ)

1. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

З 14 липня по 9 серпня 2021 року Вам потрібно особисто подати до приймальної комісії університету наступні документи:

 • заяву на вступ;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію або оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал сертифіката (сертифікатів) зов­нішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2. СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

З 10 по 12 серпня 2021 року Вам необхідно скласти фахове вступне випробування згідно розкладу:

 • для вступу на спеціальність «Право» ➠ «Теорія держави та права»
 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Загальна психологія»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» ➠ «Економічна теорія»

3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

13 серпня 2021 року визначте своє місце в рейтинговому списку.

Якщо Ви відноситесь до категорії осіб, заяви яких мають статус «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», Вам необхідно виконати вимоги для зарахування:

До 17.00 години 19 серпня 2021 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра).

4. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Після виконання вимог для зарахування, укладання договору на навчання та договору про надання платної освітньої послуги, 20 серпня 2021 року Ви будете зараховані за наказом до Дніпровського гуманітарного університету.