• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра

ДЕННА ФОРМА
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО)

1. ПОДАТИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕРІОД З 14 ЛИПНЯ ПО 23 ЛИПНЯ 2021 РОКУ ЗАЯВУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Заява подається через особистий елек­трон­ний кабінет.

Для цього абітурієнт з 01 липня 2021 року реєструється на інтернет-сайті за елек­трон­ною адресою http://osvitavsim.org.ua, де зазначає свої дані, після перевірки яких в Єдиній базі, він отримує на вказану під час реєстрації електронну пошту повідомлення для активації особистого електрон­ного кабінету вступника. Реєстрація в Єдиній базі надає вступнику можли­вість доступу до особистого електрон­ного кабінету із зазна­ченими ним при реєстрації логіном та паролем на інтернет-сайті за електрон­ною адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником, завантажує скановані копії (фотокопії):

 • додатка до атестата про повну загаль­ну середню освіту (аркуш, де вказані оцінки з предметів, які вивчались!);
 • кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що подає до закладу вищої освіти;
 • довідки про реєстрацію місця прожи­вання особи (якщо вступ­ник претендує на враху­вання у конкурсному балі сільського коефіцієнта).

Для подання заяви вступник обирає заклад вищої освіти, освітній ступінь та конкурсну пропозицію.

В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази особисті дані та обирає заклад вищої освіти і спеціальність.

Подача заяви одразу фіксується в Єдиній базі і відображається в закладі вищої освіти.

Подана електронна заява отримує статус «Зареєстровано в Єдиній базі».

2. СЛІДКУВАТИ В ОСОБИСТОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ ЗА СТАТУСОМ ПОДАНОЇ ЗАЯВИ, ЯКІЙ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ НАДАЄ ОДИН З НАСТУПНИХ:

 • «Зареєстровано у закладі освіти»
 • «Потребує уточнення вступником» (після уточнення вступником необхідних даних статус електронної заяви змінюється на «Зареєстровано у закладі освіти»)

На підставі рішення приймальної комісії закладу вищої освіти про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до закладу вищої освіти електронній заяві вступника встановлюється статус «Допущено до конкурсу» або «Відмов­лено закладом освіти» (із зазна­ченням причини відмови).

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування, змінюється зі статусу «Допу­щено до конкурсу» на Рекомен­довано до зара­хування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

3. 28 ЛИПНЯ 2021 РОКУ ВИЗНАЧИТИ СВОЄ МІСЦЕ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

ЯКЩО ВИ ВІДНОСИТЕСЬ ДО КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЗАЯВИ ЯКИХ МАЮТЬ СТАТУС «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ВИМОГИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ:

1) До 17.00 години 10 серпня 2021 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • копію документа (одного з доку­ментів), що посвідчує особу;
 • копію довідки про присвоєння реє­страцій­ного номеру облікової картки платника податків;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • оригінал свідоцтва (атестата) про здобуття повної загальної середньої освіти, і додаток до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • чотири однакові кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2) Підписати власну електронну заяву роздруковану в Приймальній комісії.

4. 11 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ БУТИ ЗАРАХОВАНИМ ЗА НАКАЗОМ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, УКЛАСТИ ДОГОВІР ТА 3 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ ПРИСТУПИТИ ДО ЗАНЯТЬ

 

 

ДЕННА ФОРМА
- НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"
- НА ОСНОВІ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА, МАГІСТРА (ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА)
- НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ВСТУПНИКИ, ЯКІ НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РОКУ ЗДОБУВАЮТЬ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА - НА СТАРШІ КУРСИ)

1. ПОДАТИ ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕРІОД З 14 ЛИПНЯ ПО 05 СЕРПНЯ 2021 РОКУ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 • заяву на вступ;
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копію або оригінал  документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • копію або оригінал сертифіката (сертифікатів) зов­нішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

2. В ПЕРІОД З 06 ПО 12 СЕРПНЯ 2021 РОКУ СКЛАСТИ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ:

 • для вступу на спеціальність «Право» ➠ «Теорія держави та права»
 • для вступу на спеціальність «Психологія» ➠ «Загальна психологія»
 • для вступу на спеціальність «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» ➠ «Економічна теорія»

3. 13 СЕРНПЯ 2021 РОКУ ВИЗНАЧИТИ СВОЄ МІСЦЕ В РЕЙТИНГОВОМУ СПИСКУ

ЯКЩО ВИ ВІДНОСИТЕСЬ ДО КАТЕГОРІЇ ОСІБ, ЗАЯВИ ЯКИХ МАЮТЬ СТАТУС «РЕКОМЕНДОВАНО ДО ЗАРАХУВАННЯ», НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ ВИМОГИ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ:

До 19 серпня 2021 року подати особисто до Приймальної комісії наступні документи:

 • оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • оригінал сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання  (для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та для вступників на основі повної загальної середньої освіти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра).

4. ДО 20 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ БУТИ ЗАРАХОВАНИМ ЗА НАКАЗОМ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, УКЛАСТИ ДОГОВІР ТА 3 1 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ ПРИСТУПИТИ ДО ЗАНЯТЬ